Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ebu’s-Sac Divdad b. Divdest

SACOĞULLARI

Sacoğulları’nın Azerbaycan’ın Türkleşmesinde ne derece rol oynadıklarını tespit etmenin güçlüğü ortadadır.…