Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ebu’l-Kasım Yusuf

SACOĞULLARI

Sacoğulları’nın Azerbaycan’ın Türkleşmesinde ne derece rol oynadıklarını tespit etmenin güçlüğü ortadadır.…