Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Alâeddîn Keykubad

TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda Dandanakan Savaşı’ndan (1040) hemen sonra, Doğu Anadolu’ya yapılan Türk…