Tarama Kategorisi

YAZARLAR

KONSTANTİNOPOLİS Mİ DEDİNİZ?

Prof. Dr. Ramazan DEMİR Tarihi belgeler hem cahil hem de yalancı çirkin politikacıların dediklerini tersyüz eder. Son zamanlarda, ülkemin gündeminde “Pontus” ya da “Konstantinopol” ifadeleri siyaset aracı olarak kullanıldı! Şüphesiz ki…

TERÖR (SUİKAST) ve İSYAN

İklil KURBAN Amerika’da meydana gelen 11 Eylül 2001 tarihli korkunç terör olayından sonra, terör ile isyanı daha açık bir şekilde ayırt etmenin gereksinimi doğmuştur. Bu iki sözcüğün anlamında güç kullanmak ile kan dökmek gibi…

TÜRK DÜNYASININ BAŞKENTİ-TAŞKENT

İklil KURBAN Türk dünyası söz konusu olduğunda, en çok konuşulan şehir kuşkusuz Taşkent’tir. Çünkü Taşkent, doğanın en soylu varlığı olan taştan yaratılmış kolay kolay düşmanına teslim olmayan dik başlı-kahraman, fakat sevgiyle donanmış…

ASIRLIK LİSEM

Roza KURBAN Okullar bir eğitim yuvası, çocukların ikinci evidir. Çocuk gelişiminde okulun ve öğretmenlerin büyük önemi vardır. Okul yılları, acı tatlı anlarıyla her insanın hayatının bir dönemini oluşturur. Okuldayken bazı değerlerin kadir…

KİTAP OKUMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Turan CAN En Güzel Kitap Yaratan’ın Gönderdiği Kitaptır. Kitapların dünyası ilginç, insanın kıyamete kadar getirisi olan emeklerinden biri, Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler doğar ve ölür. Fakat bütün bunların nasıl…

İNKIRAZ YOLUNDA…

Roza KURBAN Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulmaya inkıraz denir. İnkıraz konusunu bir millet bağlamından değerlendirecek olursak milletin yok olma nedenlerine ve tarihi sürece bakmak gereklidir. Kazan Tatarları, 1552 yılında Kazan…

ŞİHABETDİN MERCANİ (1818-1889)

İklil KURBAN 20 Kasım 2018 tarihinde Kazan’ın Kaban Gölü boyunda, Mercani Camii’nin karşısında doğumunun 200.yılı dolayısıyla Tatar aydını, tarihçi Şihabetdin Mercani’ye heykel açılmıştır. Mercani kimdir? Bilinmesi gereken, Onu doğuran…

ELVEDA, AZİZ ÜLKEM…

İklil KURBAN Bu yıl, 12 Kasım 2018 günü, 12 Kasım 1944 tarihinde kurulan Şarki Türkistan Cumhuriyeti’ne yaşasaydı 74 yaş olacaktı… Fakat Rus-Çin İşbirliği ile bu cumhuriyetin ömrüne, Eylül 1949’da “Uçak Kazası” süsü ile son verildi. Ben bu…

ATSIZ MUALLİM CEVDET KARŞILAŞMASI

Turan CAN Atsız’la ilgili merak ve araştırmalarım epeyce eskilere dayanır. Kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri uzun zamandan beri toplamaktayım. Bu merak ve heyecanımın asıl kaynağı, yıllardır haftada üç beş gün sürekli görüştüğüm kısa…

YAZMAK BEYNİMİZİ NASIL ETKİLER?

Turan CAN Beyin fonksiyonları, insan vücudunu yöneterek sinirsel yapıların meydana gelmesini sağlar. Beynin yapısını ve işlevlerini incelemek amaçlı çok inceleme yapılmaktadır. Bu araştırmalar ve deneyler neticesi beynin 2 tarafının…

KREMLİN ESİRLERİ…

Roza KURBAN 14 Ağustos 2018 tarihinde Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (1955) Ukrayna Enformasyon Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kremlin Esirleri” başlıklı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında,…

ZULMÜN GİZLENEN İZLERİ…

Roza KURBAN Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefaya zulüm denir. SSCB’de bilhassa Stalin Dönemi’nde (1924–1953) insanların büyük çoğunluğu haksız…

KAŞGAR OLAYI

İklil KURBAN Yıl 1980, ben bir göçmen soydan geliyorum. Vatanımın değerini de çok iyi anlıyorum. Göçmenlik insanlara yalnız güç değil akıl da veriyormuş. Ağırlaştığım-tembelleştiğim şu anılarımı yazmakta olduğum günlerde, uçan kuş gibi…

TERÖR (SUİKAST) ve İSYAN

İklil KURBAN Amerika’da meydana gelen 11 Eylül 2001 tarihli korkunç terör olayından sonra, terör ile isyanı daha açık bir şekilde ayırt etmenin gereksinimi doğmuştur. Bu iki sözcüğün anlamında güç kullanmak ile kan dökmek gibi…

RUSYA’DA MİLLİ DİLLER TEHLİKEDE.

Roza KURBAN Rusya’da Rus olmayan milletlerin hiçbir hakkı yoktur. Milli dillerin tehlike altında olduğu artık bilinen bir gerçektir. Rusların, Rus olamayan milletleri yok etme amacı devlet siyaseti durumuna getirilmiş olup yüzyıllardır…

HOKAND HANLIĞI

İklil KURBAN HOKAND HANLIĞI’NI doğuran düşünce: Devlet ve bağımsızlık denilen ve birbirini tamamlayan bu kavramlar, vatan ve ulus sevgisinden doğmuş yüce duyguların, derin düşüncelerin yansıttığı bir kutsal varlığın adıdır. Bu varlık…