Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Mustafa SEVER

Bengütaş

Prof. Dr. Mustafa SEVER VIII. yüzyılda dikilen ve günümüz ötesine yolculuğunu sürdüren Göktürk Abideleri,…

Bengü İl

Prof. Dr. Mustafa SEVER Bengü/Bengi, dilimizde ölümsüz, ebedî, sonu olmayan, kalıcı, hep yaşayacak olan…

Ötüken Yış

Prof. Dr. Mustafa SEVER Yönetenler, yönetilenler açısından dünyadaki etnik topluluklara baktığımızda bu…