Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmed’e

0 12.152

Kanunî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan doğan ikinci oğlu olup, Mayıs 1524’te dünyaya geldi. Selim, Kanuni’nin diğer oğulları gibi sarayda iyi bir eğitim aldıktan sonra 1542’de Konya Sancakbeyliği’ne, 1544’te Manisa Sancak beyliği’ne gönderildi. II. Selim, Osmanlı tarihinin en büyülü şehzadeler mücadelesinden galip çıkmıştır. Böylece tahta tek aday kalmayı başaran II. Selim esnasında mücadeleci bir özelliğe sahip değildir. Ancak hadiselerin seyrine kapılarak tahta çıkmıştır. Daha önce idam edilen Şehzade Mustafa ve Bayezid ile onun dört küçük oğlu hesap edilirse, II. Selim’in tahta çıkışı kanlı olmuştur.

Kanuni son zamanlarında, kendisine halef olarak Selim’i düşünmeye başlamıştır. Nitekim padişah 1548’de İran seferine giderken Seyyid Gazi’de kendisini karşılayan Selim’i Edirne’ye göndererek adeta tahtı ona emanet etmişti. Bu durum Bayezid’in öfkesini çekmiş ve bazı tedbirlere başvurmaya zorlanmıştır. Öte yandan Bayezid Düzmece Mustafa hadisesindeki olumsuz tutumuyla da babasının gözünden düşmüş bulunuyordu. Bu hadiselerden sonra Selim tahtın tek varisi olarak Kanuni’nin Nahçıvan Seferi’ne (1554) katılarak babasının güvenini kazandı.

Prof. Dr. Mücteba İLGÜREL

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.