Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Roza KURBAN

Menfaat…

Roza KURBAN Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, çıkar, yarara menfaat denir. Cihan ve insanlara paranın…

Göç…

Roza KURBAN Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye,…

Millet Mikrobu…

Roza KURBAN Son günlerde yaptığım çalışmalar gereği birçok Kazan Tatar ve Başkurt Türklerinin deyim ve…

Medya…

Roza KURBAN Dergi, gazete, radyo, televizyon, internet sitesi gibi kitle iletişim araçları güçlü ve etkili bir…

Başkurt Türkleri

Roza KURBAN Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Ural Dağları ve Ural (Yayık) Nehri Başkurt Türklerinin ana…