Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türk’ün Dinmeyen Büyük Acısı Sarıkamış…!

0 15.127

Gülsev EYÜBOĞLU

2. Bölüm

21 kasım/21 Aralık 1914;

Gelen emirle, düşmana Taarruz emri durdurulan Birlikler (100Bin mevcut) karlardan Siperler yapılarak kar tipi altında, ilk günlerden ellerinde kalan erzakları ile yetindiler.

Erzak takviyesi gelmedi, açlık başladı. Köylerden satın alınan hayvanlar kesilir kesilmez doğru dürüst yıkanamadan (çünkü akar sular donmuştu, -20 derece donmuş karlar eritilmeye çalışılıyordu) pişirilerek Binlerce Asker doyurulmaya çalışıldı !

Kesilen yüzbinlerce hayvan leşleri yağan kara rağmen yığınlara ulaştı. Elde kalan Buğdaylar kavruluyor ya da haşlanıyor bir avuçla gün geçiriliyordu.. Erler, Komutanlara isyan etmeye meyillendiler:

“Açlıktan ölelim mi ? Karnımızı doyurun, iaşemizi verin!” Oysa Komutanlar da aynı şartlar içinde AÇ..!

Ve nasıl Erlerine söylesinler ki “Erzurum Ana Karargahına çektiğimiz telgraflar ya yanıtsız ya da şartlara uyum sağlayın”..!!

Yerleşilen mıntıkaların her tarafı insan dışkılarıyla kirlendi. Hastalıklar başladı; günde bazen 50 bazen 100 er, ya ağır hasta ya da Şehit olmaya başladı. (Ahhh, ahhh gözyaşlarım o şartlara fışkırıyor acı içinde..:(((((….)

Sefalet, Açlık, Soğuk; Taburların mevcutlarını 300’e 400’e kadar düşürdü.. Dondurucu soğukta, artık tahta ranzaların sökülüp yakılmasına başlandı.. Ranzalardan sonra bulundukları binaların tahta kısımları sökülüp yakılıyordu. Tabur Komutanlarının kaldıkları Ahır’ın damı bile sökülüp yakıldı !

Ne Harbiye Nezareti’nden, ne Erkan-ı Harbiye’den, ne geniş yetkilerle donatılmış Hükümet Valisi’nden; çekilen telgraflara yanıt gelmedi..!!!!!!! (O dede Vali’lerden, bu torun Vali’lere..)

15 Aralık 1914;

Talgraflara yanıt “Komutanlar derhal Erzurum Karargahına gelsin” Emri geldi..!

Erzurum’da; Başkomutan Vekili Enver Paşa, Erkanı-Harbiye 2.Başkanı Alman Bronsart, Harekat Daire Başkanı Alman Feldman, Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa; Tabur Komutanlarını huzurlarına aldılar! Kars İli’nin Haritaları dağıtıldı ve derhal Taburları toparlayarak 5 gün içinde Harekat Emri verildi..!

Erzurum’da Karargaha çağrılan Komutanlar (Rütbeleri Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Teğmen.):

100 Bin Mevcutlu Birliklerin bulunduğu Mevkilerin Erzurum’a 80 Km. uzaklıkta olduğunu Harekata hazırlık için Mühimmat ve erzak temininin metrelerce kapalı yollardan ancak 15 gün içinde temin edilebileceğini, korkunç Kış şartlarında düşman ordusunun harekat  keşfinin zor olacağını, ansızın bir düşman baskınının ihtimalinin çok yüksek olduğunu, Rus Ordusu’nun erzak, mühimmatlarının eksiksiz, Askerlerinin giyim donanımlarının çok yüksek ve tuttukları mevkilerde üstünlük sağladıklarını, nakliye kollarının düzenli at arabaları olduğunu, Türk Alaylarının; dondurucu soğuk açlık ve hastalıklar nedeniyle mevcudunun azaldığını, takviye birliklere ihtiyaç olduğunu, Askerin elbiselerinin, çarıklarının yırtık, en azından iç giyimlerinin imkanlar dahilinde teminini, Kars istikametinin metrelerce kar nedeniyle elverişsiz olduğunu rapor ettiler..!

Ancak bu raporlarının dikkate alınmayarak verilen emre itaatsizlikle cezalandırılacakları kendilerine bildirildi…!!!!!!

Verilen emre itaatsizlik cezasının Seferberlik halinde ve Muhabere dönemlerinde Kurşuna dizilmek olduğu, kendilerine tebliğ edildi…… (Ahh, ahhh Kahraman Ecdatlarımız Komutanlarımız ahh…!!)..

21 Aralık 1914 :

Erzurum Dağlarından, Kars’a, Sarıkamış’a yürüyüş başladı, hemde yayan olarak..! hem de metrelerce kar altında..!

25 Aralık 1914 :Bardız ve Çilhoroz Dağları.

26 Aralık 1914 : Felaket başlangıcı…Gelen emir “Sarıkamış’a derhal intikal”….!!!!!!!!!!! İlk hedef Çiftememeler tepesi..

Öncü 82.Alay ve 83.Alay..Yığınlarca kar, sık Çam Ormanlarının dalları geçit vermiyor..!

27 Aralık 1914: Yoğun düşman Makineli Tüfek ve Topçu Ateşleri..!!!! ALAY KOMUTANI ŞEHİT..

29 Aralık 1914:Erzurum Karargahından gelen TELGRAF;

-“Düşmanla muharebeye tutuştunuzmu ?”

Yanıt;

-“CEZAMIZA RAZIYIZ EFENDİM.” !!!!….

SÖZÜN BİTTİĞİ YER..


VE TÜRK’ÜN DİNMEYEN BÜYÜK ACISI SARIKAMIŞ FACİASI.

KAHRAMAN ECDATLARIMIZIN AZİZ RUHLARI ÖNÜNDE SAYGI İLE DİZ ÇÖKÜYORUM. ONLAR DÜŞMANA YENİLMEDİLER.. TÜRK DEVLETİNE ÇÖREKLENEN VİCDANI KARA YÖNETİCELERİN İHTİRASLARININ GÖZ GÖRE HAREKAT EMRİ VERDİKLERİ KARAKIŞ ŞARTLARINDA DONDURUCU SOĞUKLARA YENİLDİLER..!!!!

UNUTMAYACAĞIZ…!!!!

Saygılarımla


Gülsev EYÜBOĞLU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.