Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar

0 10.200

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın “2010 Yılına Kadar Olan Dönemde Türkmenistan’da Sosyal Ekonomik Dönüşüm Stratejisi”1 adlı milli programının kabul edilmesi yeni onyılda ülke ekonomisinin öncelikli sorunlarını çok net şekilde belirlemiştir. Artık bir yıl boyunca başarıyla yerine getirilen Ülkenin Yeni Milli Kalkınma Programı, Saparmurat Türkmenbaşı tarafından yazılan “Ruhname”2 ile birlikte Türkmenistan’ın kalkınmasında milli stratejik bir program olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı, 24 Mayıs 1999 yılında ülke yöneticileriyle yaptığı toplantıda özellikle vurgulamıştır: “XXI. yüzyıl eğitim yüzyılıdır. Bu gerçekliği kavramadan edindiğimiz amaçlara bir adım bile yaklaşamayız.” Yeni politikanın eğitim alanındaki başlıca amacı ise önceden Cumhurbaşkanı tarafından bizzat belirlenmiştir: “İlan ettiğim yeni eğitim politikasının başlıca amacı Türkmenistan’ı gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmaktır.” O ayrıca şunu da vurgulamaktadır: “Bir bağımsız devlet olarak Türkmenistan’ın bundan sonraki gelişimi daha çok ülkede yürütülen eğitim politikasına bağlı olacaktır. ”

Milli kalkınma; ülkenin ekonomik ve sosyal, kültürel ve hukuki kalkınması, vatandaşların manevi ve ahlaki gelişimi, vatandaşların refah durumunun yükseltilmesi, onların yasal hak ve özgürlüklerinin korunması demektir. Eğitim, milli kalkınmada önemli ve belirleyici yere sahiptir.

XX. yüzyılın sonu sanayi, ziraat, özellikle hizmet üretimi alanlarında iletişim ve bilgi teknolojisinin yüksek düzeyde gelişimine, entelektüel ürünlere olan talebin artmasına tanıklık yapmaktadır. Bu, entelektüel ürünlerin ortaya çıkması ve gelişimine yardımcı olmaktadır.

Burada ve daha ileride hizmet üretimi derken işletmelerin, kurumların, kuruluşların ve bireylerin hizmet ihtiyaçlarının (danışmanlık, bilimsel-teknolojik, eğitim, bilişim, komünikasyon, ulaştırma, hukuk, yönetim, bankacılık, güvenlik vs.) karşılanmasına yönelik her türlü insan faaliyeti kastedilmektedir. Kuşkusuz, üretim kavramı sınai, tarımsal ve hizmet, üretimin tamamını kapsamaktadır.

Prof. Dr. Aman HANBERDİYEV

Türkmenistan Bilimler Akademisi /Türkmenistan

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.