Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türklerin Zencileri Hiç Olmadı…

0 12.805

Prof. Dr. Ramazan DEMİR

Türk milleti, tarihin her döneminde, insanlığın hizmetine uygun işleri başarmayı kendine gaye edinmiş bir millettir. Bulunduğu coğrafyalara hak ve adaleti götürmüş, kimseyi zorla ve hile ile sömürmemiştir. Herkese “insan” varlık olarak bakmış, ‘yaratılanı yaratandan dolayı’ sevmiş ve bağrına basmıştır…

Osmanlı Devleti Batılı sömürgenler tarafından parçalanıp paylaşılınca geriye kalan anayurt Anadolu’yu da işgal ettiler. Çarıklı halk, Gazi Paşa’ya inanarak, güvenerek fukaralığına bakmaksızın şahlandı ve düşmanı mukaddesatından uzaklaştırdı.
Zaman içinde Anadolu, zülüm gören dışarıdaki Türklere göç merkezi oldu. Anadolu’ya göçle gelenler devlet idaresinde söz sahibi oldular, bakan, başbakan oldular, paşa oldular… Batılı emperyalistlerin yaptığı gibi göçmenler maymunlarla aynı kafeste tutulmadılar, Türklerin hiçbir zaman ne “Pigme”leri ne de “Aborjin”leri oldu. Türklerin hiç bir zaman ‘zenci’leri de olmadı…

**

Adalardan Orta Avrupa’ya kadar, Balkanlar da dâhil olmak üzere, yaygınlık gösteren “ırkçılık” hiçbir dönemde Türk yurduna uğramadı.  Toplumsal yapı gereği biraz “küfürbaz” olabilir bazı Türk toplulukları, bu nedenle küfrün her türlüsü konuşulurken hiç kimse bir başkasını ‘siyah’ olduğu için, farklı ‘etnikten’ olduğu için aşağılanmadı, hakaret edilmedi… ‘Zencidir’ diye ‘maymun sesi’ çıkarılmadı…

Çünkü Türk tarihinde ‘siyahların’ ya da farklı ‘etnik kökenden’ gelenlerin, giremedikleri dükkân, okul, bar, restoranı olmadı. Bir hatırlatma da yapalım burada; siyah ırka yapılan ayırımcılığı hafifletmek adına, güya eşitlik sağlanıyor görüntüsü yaratmak için, “siyah bir öğrenciyi üniversiteye alıp, dersi sınıfın dışında dinlemesine izin verme” olarak bilinen Oklahoma örneği insanlığın yüz karası olarak hatırlardadır.

Böyle bir garabeti Türk milleti hiçbir dönemde yaşamadı.
Çünkü ‘ırkçılık’ ve sömürgenlik ancak güçlü olunduğu zaman uygulanabilir kavramlardır… Güçsüz olanın ‘ırkçılık’ yapması beklenemez zaten…
Türk milleti en güçlü olduğu devrelerde bile asla bu kavramların uygulamasına girmemiştir…

Tek hedefi ve amacı, ‘hak-hukuk-adalet’ sağlamak… Diğer bir örnek ise, dünyayı sarsan iki büyük kanlı savaşı başlatanlar Türkler değildir.
İdeolojileri ırkçılık ve sömürgecilik olanlar başlatmıştır…

**

Her devirde Türk düşmanlığını açık ya da perdeli yapan Batı zihniyetinin devşirme siyasi lejyonları Türk milletini hedefe koymuşlar, en aşağılık sıfat olan ‘ırkçılık’ ile suçlamaktadırlar…

Her lafın başında “ırkçılık yapıyorsunuz” diye koro halinde bağırmaktalar…
Hedef belli; ‘yeni’ diye millete yutturulan anayasada ‘Türk’ kavramını çıkarmaktır. Böylece Türk’ün varlık tapusu olan Türkçeye “eş” değer bir ‘uydurma dil’ yaratmaktır, amaçları…

Hâlbuki günümüzde Türk ve Türkçe düşmanlığı yapılarak örtülü bir şekilde ‘ırkçılık’ yapılmaktadır. Bazı çevreler, Türk düşmanlığına pirim verdiği için bu alanda bayağı kişilikler yarışmaktalar.

Sonuç

Yukarıda detaylarını anlatmaya çalıştığım şefkat ve hoşgörü timsali Türk milletine reva görülen bu aşağılama yaftası, satılık kalemler ve kiralık beyinler tarafından yürütülmektedir. Tarih boyunca özgüvenle yoğrulmuş bir millete, hakka ve hukuka dayalı yaşam felsefesine sahip bir millete bu iftiranın yapılması, affedilir bir kusur değildir.

Türk milletinin adı ve ideolojisi düşmanları tarafından hedef tahtasına oturtulmuş ve dört bir yandan saldırı altındadır. Bu saldırıdan rahatsız olan Türk milleti ırkçılıkla suçlanmayı asla kabullenmeyecek ve hazım edemeyecektir.
Bunu yapanlar da mutlaka derslerini alacaklardır…

Yazıma son vermeden, mütedeyyin samimi dindar vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; sizin inançlarınızı, kutsallıklarınızı, dini duygularınızı istismar ederek, politik malzeme yaparak sizi kandıran, oylarınızı alan sahtekâr politikacıların farkına varın, onları iyi tanıyın… Senin ata ismin olan, ceddinin sana bıraktığı manevi miras ismini yok etmek istiyorlar, özün olan Türk kelimesini yasalardan, kurumlardan silmek istiyorlar. Bağımsızlığı karakter olarak seçen sana “uşaklığı” yeğleyecek sistemleri öneriyorlar…
Buna EVET diyecek misin?

R.Demir, 09.02.2013 (www.r-demir.com)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.