Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Türk Dünyası

Mişer Tatarları

Dr. Ercan ALKAYA Türk milleti tarihin tanıdığı en eski ve en soylu milletlerden biridir. Bu millet bugün…

Tataristan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Nadir DEVLET Tatar Adı Bu Türkî cumhuriyetin siyasî konumu hakkında bilgi vermeden önce, “Tatar” adını…

Türkmen Dili

Türkmen dili-Türkmenlerin dili. Bağımsız, tarafsız Türkmenistan devletinin devlet dili. Geniş anlamda tarihte dünya…

Türkmen Atı

Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR Dünya atları içerisinde en eski atlardan birini Ahal-Teke atı teşkil eder. Arkeolog…

Türkmenistan Cumhuriyeti

“Atalar Diyarımız” olarak da bilinen Türkmenistan, Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi’nin doğusunda, yüzölçümü…

Türkmenistan

Eski Türkmen halkının nadir rastlanan meşhur bir tarihi vardır. Türkmenistan, dünya medeniyet merkezlerinden…

Özbekistan Cumhuriyeti

Nilüfer Avcı IŞIK Orta Asya’nın merkezinde yer alan Özbekistan, güneybatıdaki Amu Derya ve kuzeydoğudaki Sir Derya…

Özbekistan Cumhuriyeti

Özbekistan’ın toplam yüzölçümü 447 bin km2 olup, başkenti Taşkent’tir. Afganistan (137 km), Kazakistan (2.203 km),…

Kırgız Türkçesi

Kırgız Türkçesi, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin devlet dili, dünyada sayısı üç milyondan fazla olduğu tespit edilen…