Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Türk Dünyası

Makedonya Türkleri

Necati ÇAYIRLI Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir…

Uygurların Müziği

Rachel HARRİS Yasin MUKPHUL Uygur müziği, birçok farklı bölgesel tarzı kapsar coğrafyanın ve dağlarla, çöllerle…

Gagauz Edebiyatı

Yirminci yüzyılın başlarına kadar yazılı bir edebiyat meydana getirememiş olan Gagauzların çok zengin bir sözlü…

Gagavuz Türkçesi

Gagavuz Türkçesi, Moldova’ya bağlı özerk bir bölge olan Gagavuz Yeri başta olmak üzere, Ukrayna’nın Odessa…

Gagauzlar

Prof. Dr. Dionis TANASOĞLU Gagauzlar (Gagouzlar), kendi ifadeleriyle, XI.-XIN. yüzyıllarda Kara Deniz dolaylarına…

Gagauzların Tarihi

Gagauzların Kökeniyle İlgili Görüşler Gagauz adına tarihî kaynaklarda ancak 19. yüzyılın başlarında…

Hakaslar

Dr. David G. ANDERSONS Hakaslar Güney Sibirya’da Sayan Dağlarının kuzey ve batısındaki bozkırlarda yaşayan Türk…

Hakas Cumhuriyeti

Anar SOMUNCUOĞLU 2.400 km karelik bir alana yayılan Hakasya, Yenisey ırmağının yukarı kesimindeki Hakas- Minusin…

Tuva Şamanizmi

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik…

Altay Cumhuriyeti

Anar SOMUNCUOĞLU Altay Dağları Kazakistan ve Moğolistan bozkırlarının ve Sibirya ormanlarının birleştiği yerde,…

Saha Cumhuriyeti

Saha Türklerinin vatanı Saha Cumhuriyeti Sibirya’nın stratejik yerinde bulunmaktadır. Üstelik Saha, elmas, altın,…

Başkurdistan

Yrd. Doç. Dr. Ali YİĞİT Yeri ve Sınırları Avrupa ile Asya arasında sınırı oluşturduğu kabul edilen Ural…

Başkurt Türkleri

Yrd. Doç. Dr. Suzan TOKATLI Başkurt, Volga nehri ile Orta ve Güney Urallar’da yaşayan bir Türk kavminin adıdır.…