Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Orta Çağ

Çağatay Hanlığı

Prof. Dr. Mustafa KAFALI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Türkiye Cengiz Han (1155-1227),…

Cengiz İstilası

Cengiz’in ilgisini doğrudan İslâm dünyasına çeken olayların ilki, Hârizm (Harezm) diyarından giden üç tüccarın…

Moğol Devleti

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin AĞALDAĞ Cengiz ortaya çıkmadan önce Moğollar Asya’da yaşayan küçük bir kabileydi. 13.…

Ahlat Mezar Taşları

Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞRALI Mezar taşları, tarihli olmaları sebebiyle, etnografik ve sanat tarihi eserleri için…

Akkoyunlu Devri Mimarisi

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU On dördüncü yüzyılın ortalarından itibaren giderek kuvvet kazanan ve XV. yüzyılın ikinci…

Saltuklu Mimarisi

Yrd. Doç. Dr. Haldun ÖZKAN Saltuklular Saltuklular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1071-1202 yılları arasında hüküm…