Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Hizmetleri

0 9.220

Dünya da sağlık problemini çözmüş bir ülke yoktur. Her ülkenin sağlık problemi ve öncelikleri farklıdır. İngiltere ve ABD’de sağlık reformları vaatleri seçim kozu olmuştur. Ülkemizin 1923 yılındaki sağlık personeli, sağlık finansmanı, sağlık kalitesi, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri sunumu ve teşkilatlanması konusundaki ana problemleri hala devam etmektedir. Problemler şekil, sayı ve yaklaşım farklılığı arz etmektedir. Şu anda halkın sağlık sisteminden memnun olduğunu söylemek mümkün değildir. Şu anda sağlıkla ilgili sorunlarımız; önemli hastalıklar, çevre sağlığı, toplumsal, hizmetlerin kullanımı, örgütlenme ve yönetim, insan gücü ve finansman sorunlarıdır. Bu konudaki hedef ve stratejilerimiz; bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması, kaza, şiddet ve afetlerin sonuçlarının ve risk faktörlerinin azaltılması, bebek ve çocuk, üreme ve cinsel, ergen, yaşlı ve özürlüler ile ruh ve çevre sağlığının, ve milli sağlık sisteminin geliştirilmesidir.

Türkiye, 21 yüzyılda Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Avrupa için belirlediği hedef-21’i benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda; Avrupa bölgesinde sağlık için dayanışma, sağlıkta eşitlik, yaşama sağlıklı başlamak, genç insanların sağlığı, sağlıklı yaşlanma, ruh sağlığını geliştirme, bulaşıcı hastalıkları azaltma, bulaşmayan hastalıkları azaltma, şiddet ve kazaların neden olduğu zararı azaltmak, sağlıklı ve güvenli fiziki çevre sağlama, sağlıklı yaşamak, alkol, ilaç ve tütünün verdiği zararları azaltmak, sağlık için bireylerin yaşadığı, çalıştığı, öğrenim gördüğü ortamlara ulaşmak sağlık için multi sektörel sorumluluk, entegre sağlık sektörü, bakımın kalitesi için yönetim, sağlık hizmetleri için kaynak oluşturma, sağlık için insan kaynaklarını geliştirme, sağlık için bilgi ve araştırma, sağlık için katılımcıları harekete geçirme, herkes için sağlık amacına ulaşmak için politika ve stratejiler geliştirilme hedeflerimiz olmuştur.

Türkiye bu hedefler yanında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılını hedefleyen bir strateji tespit edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Bilal AK

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.