Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türkiye – Batı İlişkileri Üzerine İbretlik Diyaloglar

0 12.800

Prof. Dr. Cihan DURA

Lord Derby (İngiltere Dış İşleri Bakanı, 1879): “Osmanlı İmparatorluğu’nu o denli yakından denetliyoruz ki, bu devletin, toprakları üzerindeki egemenliği pratik olarak sıfıra inmiştir.”

Woodrow Wilson (ABD Başkanı, 1919): “Amerika’da Türk düşmanlığı inanılmayacak ölçüdedir. Türkiye haritadan silinmelidir.”

Mustafa K. Atatürk, (1919): Bizi mahvetmek isteyen kapitalizm… Bizi yutmak isteyen emperyalizm…

A. Ryan (İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuvvetleri’nin tercüman kılığındaki casusu, 1919): “Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz gerçek ideali ‘din’miş gibi davranacak, çıkarcı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız.”

Damat Ferit (General Webb’e, 1919) : “Ben ve Sultan, Allah’dan sonra umudumuzu İngilizlere bağladık.” (İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’a, 1919): “Vahdettin’in takip ettiği gaye, Osmanlı Hükümeti’ni İngiliz Devleti’ne mutlak bir teslimiyetle bağlamaktır.”

Mustafa K. Atatürk, (1919): “Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.”

Feridun Cemal Erkin (İsmet İnönü Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, 1946): “Türkiye, kaderini ancak Amerika ve Büyük Britanya’ya bağlarsa, esenliğe kavuşabilir.”

Thornburg Raporu (1947): Türkiye Amerikan çıkarlarının büyük önem kazandığı bir yerde bulunmaktadır. Türkiye bizden yardım isterse, yalnız sermayemizi değil, aynı zamanda hizmetlerimizi, geleneklerimizi ve ideallerimizi değerlendireceğimiz ve elden gitmesine fırsat vermeyeceğimiz bir yatırım fırsatı doğacaktır.

– Celal Bayar (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 1957) “Ülkemizde Amerika’nın gelişme merhalelerini takip ederek calışıyoruz. Otuz yıl sonra bu ülke 50 milyon nüfuslu küçük bir Amerika olacaktır”

Richard Podol (ABD görevlisi, 1975): “Yirmi yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan yardım programı artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da bir iktisadi kamu kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. Bu kimseler halen bulundukları örgütte ‘ilerici güç’ niteliğini taşımaktadır.”

Judith Yaphe (ABD Milli Savunma Akademisinde Öğretim Üyesi): “Türkiye tehlike algılaması konusunda artık homojen değil. Dahası, sistemin stratejik düşünme mekanizması zayıf ve gittikçe parçalanıyor. Artık tek Türkiye yok. ABD işi bitirdi bile!

CIA (Turgut Özal biyografisinden, 1990’lar) : “Gelmiş geçmiş en ABD yanlısı Türk lideri…”

– Barack Obama (ABD Başkanı, 2012): “Kendisiyle gurur duyduğum beş liderden biridir; R.T. Erdoğan’ın söylediklerine inanırız. Taahhütlerde bulundu, o doğrultuda ilerleyeceğine inanıyoruz. Amerika’nın çıkarları ve ilgileri konusunda titiz davranacağını biliyoruz.”

***

Rockefeller (1956): “Azgelişmiş ülkelere yapılan yardımda özel amaç, o ülke ekonomilerinin kilit noktalarını ele geçirmektir.”  

J. F. Kennedy (ABD Başkanı, 1962): “Dış yardım ABD’nin dünyayı denetleme ve etkileme araçlarından biridir.”

Süleyman Demirel (Başbakan, 1975): “Borç yiğidin kamçısıdır.”

Jack Straw (İngiltere Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye verilen desteği eleştiren bir muhalifine, 2005): “Tavşanı evvela yakalayalım, derisini sonra yüzeriz.”

İngiliz istihbaratına yakın gazeteciler: “Ellerindeki bütün serveti alana kadar Türkleri oyalayın.”

Turgut Özal (Türkiye Cumhurbaşkanı, !989-1993): “Kapıları ardına kadar açacağız. İsteyen istediği yerde yatırım da yapacak, mülk de alacak, ticaret de yapacak. Bu dediklerim gerçekleşirse Türkiye Ortadoğu’nun Amerika’sı olur.”

Financial Times (İngiliz ekonomi gazetesi): “Birleşik Kraliyet gruplarının gözü Türk sigara şirketinde…”

Ali Babacan (Özeleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı, TEKEL ihalesine teklif gelmemesi üzerine, 2005) : “Kararlıyız, TEKEL’i ergeç satacağız.”

Jan de Plessis (TEKEL’i 1,7 milyar Dolar’a kapatan British American Tobacco Yönetim Kurulu Başkanı, 2008): “Sabır ve uzun vadeli hedeflerden bahsederken, arşivlerimizden çıkan 1932 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu tartışmasını bilmek isteyeceğinizi düşündüm. ’Yıllık gideri 10 bin pound olan Türk Tütün Tekeli’nin idaresini üstlenmeliyiz.’ O tarihte bunun tatmin edici bir anlaşma olacağı düşünülüyordu. Bence yaptığımız modern anlaşma daha iyi ve her ne kadar bazı şeyler daha pahalı olsa bile, kesinlikle 76 yıl beklemeye değer.”

Oktay Sinanoğlu (Prof. Dr.): “12 Mayıs 2011’de Anayasa Mahkemesi’nin yeni kanunları onaylamasıyla Türkiye yabancılar için emlak cennetine döndü. Yakında Türkiye’de kendi milletimize ait hiçbir şey kalmayacak. Oyun çok ciddîdir. Kısa süre sonra artacak yabancı nüfusu korumak bahanesiyle o ülkelerin askeri de gelir. Havai’de de aynısı oldu.”

***

Uğur Mumcu: “Emperyalizmin en büyük korkusu, baruttan sonra en tehlikeli buluş saydıkları milliyetçi uyanıştır.”

Graham Fuller ve Paul Henze (CIA ajanları, 1980’ler): Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli, çok ırklı bir yapıyı dönmelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir.”

– Ramazan Kurtoğlu (İktisatçı ve Uluslararası Finans Uzmanı): “Amerika’nın yeni milli güvenlik konsepti; kendi içinde homojenliği beslerken, dışarısı için her ülkenin kendi içinde etnik ve dinsel mikrolaşmayı, cemaatleşmeyi ve çatışmayı öngörüyor.”

Bir yazar: “Toplumlar öz imgelerini (kendilerini algılayış ve tanımlayışlarını) hayalî olarak oluştururlar ve yarattıkları hatırlama kültürü ile bu imgeyi kuşaktan kuşağa aktarırlar. Amerika, millî kimliğinin temel taşlarından ‘Vahşi Batı’ için böyle yapar. Peki bizim Ergenekon’umuz…, biz onun için ne yaptık, ne yapıyoruz, bugün ne hale getirdik onu, gelecek kuşaklara ne aktarabileceğiz ondan?”

– Rahmi Koç (TÜSİAD): “Cumhuriyet’ten vazgeçmeliyiz. Boğazlar’ın yönetimini uluslararası bir kurula bırakmalıyız.”

– Abdullah Gül (Türkiye Cumhurbaşkanı, 2008):“İkinci Cumhuriyet, yeni Osmanlıcılık kavramlarının tartışılmasını ben çok sağlıklı görüyorum ve geleceğe ümitle bakıyorum.”

Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı): “Bir mozaik oluşturacağız. Bu mozaikte 30’u aşkın etnik topluluk olacak.”

– TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği):“Anayasa’da Türklük kavramına yer verilmesin.”

– Cem Boyner (TÜSİAD): “İnsanların özgürlüğü ve onuru, ülkenin bölünmesinden daha önemlidir.”

– Mesut Barzani (Bölgesel devlet sınırları içinde “Sorani” lehçesini resmi dil ilan ederek başka bir dilin, lehçenin kamu alanlarında ve eğitimde kullanılmasını yasaklaması üzerine, bunun nedenini soranlara verdiği yanıt): “Devlet için dil birliği şarttır. Çeşitli dillerin kullanımı Kürt halkının birliğine düşmanlıktır.”

***

– Kemal Bey (Boğazlıyan Kaymakamı, 1919): “Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar.”

Cevdet Sunay (Genel Kurmay Başkanı, 1960-1966): Donumuza kadar her şeyimizi Amerika veriyor. Tabii ki onu dinleyeceğiz.”

– Rahmi Koç (TÜSİAD): “Amerika karar verdiğini yapıyor. Güç onda. Amerika bir şey dediği zaman hepimiz boyun eğeceğiz.”

Marc Parris (ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, 1997-2000): “Türkiye’nin kenarda kalması savaşı birkaç hafta daha geciktirir, ancak ondan sonrası var. ABD’den yardım istemeye kalktığınızda, Beyaz Saray’ın telefonları hep meşgul çalar.”

Paul O’Neill (ABD Hazine Bakanı,2001): “IMF programlarının başlatıldığı ülkelerde, hükümetlerin, istediğimiz adımları atmaları; yapacağımız yardım programından önce gelmeli. Önce reform, sonra para!” *

Albert Wohlstetter (Amerikan Savunma ve Savaş Stratejisti, 1980): “Humeyni Devrimi’ne Türkiye’de cevap vereceğiz.” (Çevirisi: Türkiye’de Amerikan İslam’ı kuracağız.)

Joseph Biden (ABD Başkan Yardımcısı, 2009. Türkiye’nin Filistin davasını destekleyici tutumu üzerine): “Türkiye’nin etrafını ateş çemberine çeviririz.”

– Brad Sherman (Ermeni soykırım tasarısına “evet” oyu veren Amerikalı Demokrat Senatör): “Birkaç gün kızar ve unuturlar. Fransa’ya da kızdılar… Ama şimdi iki ülke arasındaki ticarete bakın. Ticaret hacmi tavan yaptı.”

***

– Barack Obama (ABD Başkanı): “Asıl olan ABD devletidir. Ben mizaç olarak Bush’dan farklı olabilirim, ancak ABD’nin hedefleri değişmez.”

Bir düşünür: “Yarın için bir planı olmayan, başkasının planının parçası olur.”

İsmet İnönü: “Hiçbir ülke yoktur ki kendi içinde bizimki kadar çok hain yetiştirmiş olsun.”

Mustafa K. Atatürk: “Sakın kapıyı aralık bırakmayın, farkına varmadan, ardına kadar açılır.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.