Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

TÜRK TARİHİ

Türk Dil Kurumu

Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan…

Şah İsmâil

Doğum Tarihi: 17 Temmuz 1487, Erdebil Ölüm Tarihi: 23 Mayıs 1524, Tebriz 17 Temmuz 1487 Erdebil’de doğdu.…

Hıdrellez

Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ Anadolu ve Balkan Türkleri arasında bilinen ve Hızır yahut Hızır-İlyas kültünü en iyi…

Alp Er Tunga ve Turan

Prof. Dr. Kahraman RECEBOV Turan tarihinin bilinmeyeni çoktur. Türkistan tarihinde çözümünü bekleyen nice sırlar…

Süleyman Askeri Bey

Süleyman Arif ÖZKUT Tarih, nice kahramanın hikâyeleriyle doludur. Yakın geçmişimizde yer alan ve şimdilerde…

Mareşal Fevzi Çakmak

Ayfer ÖZÇELİK 12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal Çakmak…

Saka-Pers Mücadelesi

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Gazi. Ü. Fen-Ed. Fak. Tarih B. Öğr. Üyesi Sakalar Asya içlerinden Avrupa içlerine…

Mor Cepkenli Kadın

Nedense eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkeleri ile yola çıkan batılı toplumlarda bile kadınların çoğunluğu, açlık ve…

Türklerde Dini Danslar

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar.…

Avarlar

Istvan ERDELYI Rusçadan Çev.: Kürşat YILDIRIM Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair…

Massagetler

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Asya dünyanın en eski kıtalarından birisidir. Coğrafi olarak Kuzey Asya, Doğu Asya, Güney…