TÜRK-SLAV ORTAK YAŞAMI: GÜNEYDOĞU AVRUPA’NIN TÜRK GÖÇEBELERİ

- Advertisement -

İl açısından bakıldığında, M.S. 4. yy.’ın son çeyreğinden başlayarak Doğu Avrupa’ya ulaşan iki büyük Türk göçebe grubu vardı: Hun-Bulgar (Peter Golden: Oğur) topluluğu ve asıl Türkler. Hun-Bulgar topluluğu Hunları (ve Asyalı selefleri Hsiung-nuları), Onogur ve Kutrigurlarla (Toqirgur) birlikte Ön-Bulgarları, İdil Bulgarlarını, Avrupalı (sahte) Avarları ve büyük ihtimalle Peçenekleri içeriyordu. Asıl Türkler Hazar hanedanı, Oğuzlar, Karakalpaklar ve Kıpçaklar idi. 10. yy’a kadar Batı Avrasya bozkırında geçer dil, o tarihten sonra yerini gerçek Türkçeye bırakan Hun-Bulgar dili idi.

- Advertisement -

Prof. Dr. Omeljan PRİTSAK

Harvard Üniversitesi Ukrayna Bölümü / A.B.D.

Çeviren: Osman KARATAY

TÜRK-SLAV ORTAK YAŞAMI - GÜNEYDOĞU AVRUPA'NIN TÜRK GÖÇEBELERİ

TAM SAYFA GÖRÜNÜMÜ

- Advertisement -

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.