Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa’nın Türk Göçebeleri

0 12.684

İl açısından bakıldığında, M.S. 4. yy.’ın son çeyreğinden başlayarak Doğu Avrupa’ya ulaşan iki büyük Türk göçebe grubu vardı: Hun-Bulgar (Peter Golden: Oğur) topluluğu ve asıl Türkler. Hun-Bulgar topluluğu Hunları (ve Asyalı selefleri Hsiung-nuları), Onogur ve Kutrigurlarla (Toqirgur) birlikte Ön-Bulgarları, İdil Bulgarlarını, Avrupalı (sahte) Avarları ve büyük ihtimalle Peçenekleri içeriyordu. Asıl Türkler Hazar hanedanı, Oğuzlar, Karakalpaklar ve Kıpçaklar idi. 10. yy’a kadar Batı Avrasya bozkırında geçer dil, o tarihten sonra yerini gerçek Türkçeye bırakan Hun-Bulgar dili idi.

Prof. Dr. Omeljan PRİTSAK

Harvard Üniversitesi Ukrayna Bölümü / A.B.D.

Çeviren: Osman KARATAY

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.