Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

TÜRK DÜNYASI – DİZİNİ

RUSYA’NIN İDİL-URAL’DA, KIRIM’DA VE KAFKASYA’DA YAYILMA SİYASETİ

A.Rusya’nın İdil-Ural ve Kırım’da Yayılma Siyaseti

Rus Imparatorluğu’nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası’nın Türklere Yönelik Politikaları – Dr. Seyit SERTÇELİK

Kazan Hanlığı’nın Düşmesinden Sonra Kazan Tatarları – Ravil BUKHARAEV

XVI-XVIII. Yüzyıllarda Çarlık Rusyası’nda İdil-Ural Tatarları / Prof. Dr. İskender GİLYAZOV

XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kazan Tatarları / Doç. Dr. Ahmet KANLIDERE

Başkurt İsyanları / Doç. Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU

Rusya’da Kur’an’ın Tarihi: Ruslar, Osmanlılar ve Tatarlar Arasındaki İlişkiler / Efim A. REZVAN

Orenburg Müslüman Ruhani Meclisi ve Çarlık Ordusunda Türkler / Dr. Danil D. AZAMATOV

Nikolay ll’minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti / Dr. Agnes Nilüfer KEFELİ

Teşkilât-ı Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı / Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ

Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgal ve İlhakı / Yrd. Doç. Dr. Osman KÖSE

Çarlık Zamanında Kırım’da Türk Millî Hareketi / Prof. Dr. Valeri VOZGRİN

İsmail Bey Gaspıralı / Dr. Edige KIRIMAL

B. Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti

Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti / Doç. Dr. Mustafa BUDAK

Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri / Dr. Kezban ACAR

Kafkasya’nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necmeddin BARDAKÇI

Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran’ın İkili İlişkiler Siyaseti – Gabil CAMALOV

Çarlık Yönetiminde Azerbaycan – Okan YEŞİLOT

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya’nın Azerbaycan’da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi – Prof. Dr. Musa GASIMOV

RUSYA’NIN TÜRKİSTAN’DA YAYILMA SİYASETİ

Rusya’nın Türkistan’da Yayılması – Prof. Dr. Mehmet SARAY

Rusya’nın Türk Bölgelerinde Yayılması – Dr. Robert F. BAUMANN

Orta Asya’da Rus-İngiliz Rekabeti – Doç. Dr. Steven SABOL

Rusların Türkmen Topraklarını İstilaları – Yrd. Doç. Dr. Memet YETİŞGİN

Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar – Dr. Rafis ABAZOV

Sömürge Döneminde Kırgızlar – Prof. Dr. Toktorbek ÖMURBEKOV

Kırgızistan’da 1916 İsyanı – Prof. Dr. Djenish DJUNUSHALİEV

İsmail Gaspıralı ve Türkistan’da Ceditçi Hareketi – Dr. Barçınay CURAYEVA

Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş – Doç. Dr. Adeeb KHALİD

Kazakistan’da Ceditçilik – Doç. Dr. Svetlana KOVALSKAYA

Alaş – Dr. Gulnar KENDİRBAİ

Kazak Aydınlanma Hareketi İçerisinde Ahmet Baytursun ve Çalışmaları – Doç. Dr. Vahit TÜRK

Rusya’nın Ulusal Politikası ve Güney Sibirya’nın Türk Halkları (XIX-XX. Yüzyıllar) – Prof. Dr. Aleksander N. SADOYOV

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’I İŞGALİNE DİRENİŞLER

Ch’ing Çini’nin Zungarya ve Doğu Türkistan’ı İşgali – Prof. Dr. Ablat KHODJAEV – Kamil KHODJAEV

Doğu Türkistan’da Çin İşgaline Karşı Mücadele – Prof. Dr. Ablat KHODJAEV -Kamil KHODJAEV

Doğu Türkistan’da Uç Dönem (1911-1949) – Burhan SAYILIR

Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin – Dr. Erkin EMET

Doğu Türkistan’da Etnik-Dinî Ayrıkçılık, Muhtariyetçilik – Prof. Dr. Kulbhushan WARİKOO

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YAYILMA SİYASETİ – KOMİNİST İHTİLAL VE TÜRK HALKLARI

Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları – Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti (1905-1991) – Doç. Dr. Timur KOCAOĞLU

A. Komünist İhtilâl ve Türk Halkları

Bolşevik İhtilâlinden Sonra Kırım – Prof. Dr. Valeri VOZGRİN 

Buhara Halk Sovyet Cumhuriyetinde İttifakların Şekillenmesi – Dr. Suchandana CHATTERJEE

Hokand Muhtariyeti – Abdülvahap KARA

Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkması – Dr. Reinhard EİSENER

Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti – Yrd. Doç. Dr. Füsun KARA

Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet – Dr. Dov. YAROSHEVSKİ

XX. Yüzyılın Başlarında Kazakistan Sosyo-Politik Düşüncesinde Millî Mesele – Dr. Rauşan S. ELMURZAYEVA

B. Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk Halkları

Sovyetlerin Ulusları Kontrol Yöntemleri: Türk Kökenli Veya Müslüman Uluslara Özel Referanslar – Yrd. Doç. Dr. İdris BAL

Mirsaid Sultan Galiyev ve Millî Komünizm – Doç. Dr. Ayşe Azade RORLİCH

Bolşevizm, “Millî” Komünizm ve M. Sultan Galiyev Fenomeni – Prof. Dr. Rafael MUHAMMİTDİNOV

Orta Asya’da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları – Prof. Dr. Gregory GLEASON

Sovyet Orta Asyası’nın Bölgesel Paylaşımı – Dr. Reinhard EİSENER

Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi – Doç. Dr. Walter Comins RICHMOND

Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi – Doç. Dr. Walter Comins RICHMOND

Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk – Dr. Arif YUNUSOY

XIX. Yüzyılın Sonundan II. Dünya Savaşı’nın Başlangıcına Kadar Berlin’deki Tatarlar ve Başkurtlar – Dr. Sebastian CWİKLİNSKİ

Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990) – Dr. WNNam D. MYER

TÜRK DÜNYASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

A. Avrasya Stratejileri

Orta Asya’nın Jeopolitik Konumu ve Oluşturulmak İstenen Bölgesel Güvenlik Sistemi – Doç. Dr. Nazokat A. KASYMOVA

Yeni Küresel Oyun ve Hazar’ın Statüsü – Sinan OĞAN

Küresel Bloklaşmalar ve Türk Bölgesi – Doç. Dr. Yusuf ERBAY

Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya’da Güç Mücadelesinde Yeni Bir Dönüm Noktası – Mehmet Seyfettin EROL

B. Ekonomik Değerlendirmeler

Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonunun Geleceği – Dr. Talaybek Koyçumanov – Dr. Temirbek BOBUŞEV

Avrasya’da Piyasa Ekonomisine Geçişin On Yıllık Bilançosu – Yrd. Doç. Dr. Güngör TURAN

C. Sosyal Değerlendirmeler

Türkiye’nin Türk Dünyasındaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri – Prof. Dr. Turan YAZGAN

Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam – Prof. Dr. Shirin AKİNER

XX. Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya’da Tasavvufî Hareketler – Prof. Dr. Thierry ZARCONE

Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarikatlar – Prof. Dr. Osman TÜRER

D. Dil ve Kültür

Türk Dünyasının Güncel Konusu: Ortak Türkçe – Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN

Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü – Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Semantik ve Pragmatik Benzerlikleri ve Özellikleri İle Türkçe Deyimler – Doç. Dr. Raushan A. AVAKOVA

Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme – Hasan ÜLKER

Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları – İrfan GÜRDAL

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

XXI. Yüzyılda Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Petrol – Haydar ALİYEV

Azerbaycan Cumhuriyeti – Prof. Dr. Musa GASIMOV

A. Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) – Dr. Mehman A. DAMİRLİ

Azerbaycan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi Önderi Ebulfez Elçibey – Prof. Dr. Kâmil Veli NERİMANOĞLU

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi’nin Yeri – Hakan COŞKUNASLAN

B. Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Katliamları

Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan’ın Kurulması (1801-1921) – Dr. Rafik Firuzoğlu SAFAROVN

İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine – Dr. Hacar Y. VERDİYEVA

Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) – Doç. Dr. Sani Tofigoğlu HACIYEV

Türk Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ – Araz ASLANLI

C. Sosyal ve Ekonomik Yapı

Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler – Prof. Dr. Şefik Alp BAHADIR

Azerbaycan’ın Etnik ve Demografik Yapısı – Elnur AĞAOĞLU

D. Dil, Edebiyat ve Basın

Azerbaycan Türkçesi – Yrd. Doç. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK

Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti – Prof. Dr. Kâmil Veli NARİMANOĞLU

Azerbaycan Divan Edebiyatı – Prof. Dr. Ahmet PİRVERDİOĞLU

Modern Azerbaycan Edebiyatı – Yrd. Doç. Dr. Salih OKUMUŞ

Azerbaycan’da “Meyhana” – Dr. Süleyman ŞENEL

XX. Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını – Doç. Dr. Mehmet İSMAYIL

Azerbaycan’da Eğitim ve Basın – Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu KARAGÜR

E. Nahçıvan

Nahçıvan – Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Öktemşildik Me, Elde Demokrasya mı? – Nursultan NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti – Prof. Dr. Manas K. KOZIBAEV – Sattar F. MAJİTOV

Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti – Yrd. Doç. Dr. Orhan SÖYLEMEZ

A. Siyasî Düşüncenin Gelişimi

Kazakistan’da Milliyetçilik – Yrd. Doç. Dr. Meryem KIRIMLI

Kazak Siyasî Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918) – İbrahim KALKAN

B. Ekonomik Gelişmeler

Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan’daki Ekonomik Gelişmeler – Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI

Çarlık İdaresindeki Kazakistan’da Ticarî Hayat – Yrd. Doç. Dr. Seyfullah YALIN

C. Dil ve Edebiyat

Kazak Dili ve 1990’lardaki Yeni Dil Politikası – Prof. Dr. Eleonora Süleimenova – Doç. Dr. Dana K. AKANOVA

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dil Siyasetine Sosyo-Lengüistik Bir Yaklaşım – Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Muhtar Avezov ve Abay Yolu – Ekrem AYAN

D. Kültür ve Düşünce Hayatı

Kazak Göçebe Kültürünün Karakteri – Prof. Dr. Aigül BOKAYEVA

Bolşevik İhtilalinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı – Dr. A. Kayyum KESİCİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte – Askar AKAYEV

Kırgızistan Cumhuriyeti – Prof. Dr. Tınçtıkbek ÇOROTEKİN

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika

Kırgızistan’ın Diplomatik İlişkileri – Prof. Dr. Asan S. ORMUŞEV

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasına Genel Bakış – Zakir CHOTOEV

Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları – Dr. Rafis ABAZOV

Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi – Gregory R. KOLDYS

Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin Inşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu – Dr. Rafis ABAZOV

B. Sosyal ve Kültürel Hayat

Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilâtı – Amantur JAPAROV

Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri – Prof. Dr. Aydarbek S. KOÇKUNOV

Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları – Kemal POLAT

Çarlık Döneminde Kırgızistan’da Kültürel Hayat – Dr. Askarbek BEDALBAYEV

C. Ekonomik Gelişmeler

Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler – Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK

D. Dil ve Edebiyat

Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi – Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu ÇENGEL

Kırgız Türkçesi – Doç. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA

Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı – Meral Gölgeci KALFA

Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği – Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Bölgecilik ve Uruğ Oymakçılık – İslam KERİMOV

Özbekistan Cumhuriyeti – Mehmet Seyfettin EROL

Özbekistan Cumhuriyeti – Nilüfer Avcı IŞIK

A. Siyasî Gelişmeler

Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri – Nâzım CAFERSOY

11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri – Nermin GULİYEVA

B. Etnik ve Demografik Yapı

Bağımsız Özbekistan’da Göç ve Demografik Değişimler – Dr. Rafis ABAZOV

Sovyet Sonrası Özbekistan’da Kırsal Kesimde Özbek Kimliğinin Yeniden Şekillenişi – Doç. Dr. Russel ZANCA

C. Ekonomik Gelişmeler

Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi – Anar SOMUNCUOĞLU

Özbekistan ve Diğer Orta Asya Ülkelerinde Tarım Reformu – Dr. Peter C. BLOCH

D. Edebiyat

Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine – Dr. Aynur ÖZ

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

Bağımsız ve Sürekli Tarafsız Türkmenistan – Saparmurat TÜRKMENBAŞI

Türkmenistan – Prof. Dr. Muhammet AYDOĞDUYEV

Türkmenistan Cumhuriyeti – Mehmet Seyfettin EROL

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika

Türkmenistan’ın Bağımsızlık Girişimleri ve Rusya – Elnur SOLTAN

Türkmenistan Devleti’nin Dış Siyaseti ve Daimî Tarafsızlık Statüsü – Mehmet Seyfettin EROL

B. Ekonomik Gelişmeler

Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan ve Sosyo-Ekonomik Reform Stratejisi – Yrd. Doç. Dr. Güngör TURAN

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi – Saule BAİTZHAUNOVA

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan’da İktisadî Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık – Mehmet Seyfettin EROL

C. Sosyal ve Kültürel Hayat

Türkmenistan’ın Demografik Yapısı – Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK

Türkmenistan’da Sosyal Yapı – Yrd. Doç. Dr. Durmuş TATLILIOĞLU

Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar – Prof. Dr. Aman HANBERDİYEV

Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. Yüzyıllar) – Prof. Dr. Ovez A. GÜNDOGDİYEV

Türkmen Atı – Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR

D. Dil ve Edebiyat

Türkmen Dili – Doç. Dr. Mâmmetdurdı SARIHANOV

Yeni Türkmen Edebiyatı – Doç. Dr. Berdi SARIYEV

Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru – Dr. Salim ÇONOĞLU

Türkmenistan’da Destan Dünyası – Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN

Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği – Yrd. Doç. Dr. Melek ERDEM

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Kıbrıs Meselesi Halledilmeli – Rauf DENKTAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Ülker GÜZEL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tarihi – Prof. Dr. Clement DODD

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – İsmail BOZKURT

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kıbrıs – Dr. Ahmet GAZİOĞLU

Rum Mezalimi ve KKTC’ye Doğru – Dr. Ahmet GAZİOĞLU

Kıbrıs’ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel Bir Bakış – Doç. Dr. Netice YILDIZ

Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı – Prof. Dr. Harid FEDAİ

FEDERE VE MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri – Prof. Dr. Nadir DEVLET

TATARİSTAN CUMHURİYETİ

Tataristan Cumhuriyeti – Prof. Dr. Nadir DEVLET

Mişer Tatarları – Dr. Ercan ALKAYA

BAŞKURDİSTANCUMHURİYETİ

Sovyetler Birliği’nden Sonra Başkurdistan ve Rusya – Prof. Dr. Ildus G. ILISHEV

Başkurdistan: Tarihi, Nüfusu, Etnopolitik Durumu ve Millî Gelişmeler – Dr. Bekir DEMİR

Başkurt Türkleri – Yrd. Doç. Dr. Suzan TOKATLI

Başkurdistan – Yrd. Doç. Dr. Ali YİĞİT

Başkurdistan’da Anadili Bilincinin Uyanması ve Ulusal Kimliğin Canlandırılması – Doç. Dr. Kutlay YAĞMUR

Başkurt Türkçesi ve Yazı Dilinin Gelişimi – Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK