Tarama Etiketi

Ziya Gökalp

ATATÜRK ve ZİYA GÖKALP

Prof. Dr. Hasan EREN Prof. Ercümend Kuran, 1963 yılında Türk Kültürü dergisinde (13. sayı, 9-12. s.) yukarıdaki başlık altında küçük bir yazı yaymıştı. Son çağ Türk tarihi alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınmış olan Prof. Kuran, bu…

TÜRKLERDE AHLÂK

Ziya GÖKALP 1. Türklerde Ahlâk Büyük milletlerden her biri, medeniyetin hususi bir sahasında, en yüksek noktaya çıkmıştır. Eski Yunanlılar estekte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, AngloSaksonlar…

HALKA DOĞRU DERGİSİ VE MUHTEVASI

Prof. Dr. Mustafa SEVER II. Meşrutiyet’in ilânından (23 Temmuz 1908) sonra, çözülme ve çökme süreci hızlanan Osmanlı Devleti’ni kurtarmak çabasıyla özellikle devrin aydınları, fikir adamları tarafından devletin kurtuluşuna çözüm olarak…

BİR TÜRK DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ZİYA GÖKALP

Şahin GÜRSOY - İhsan ÇAPCIOĞLU Hayatı ve Kişiliği Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Babası, Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi (1851-1890),…

MEHMET ZİYA GÖKALP ve KÜRTLER

Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR Üstün zekâsı ve çalışkanlığı ile geniş bir çevre edinmiş ve taşıdığı özgür düşünceleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin felsefesini ve esas teşkilatını biçimlendiren; Türk devlet adamlarına fikirleriyle ilham veren ve…

ZİYA GÖKALP

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Ziya Gökalp Türk milliyetçiliğinin bayrak ismidir. Ziya Gökalp’ın ölümünün üzerinden 87 sene geçti, fakat düşünceleri hâlâ güncel, hâlâ önemini koruyor ve hâlâ yol gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye…

ZİYA GÖKALP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri vardır. Diyarbakır’ın bu sakin yaratılışlı evlâdı, fikir tarihimizdeki bu mühim yerini, Türklüğe yaptığı büyük hizmetlerle…