Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yusuf Ziya Bildirici

ATATÜRK ve LİDERLİK

Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ Bilgi çağına girdiğimiz 21. yüzyılda lider ve liderlik kavramı tüm dünya…