TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Yusuf Has Hacib" ile Etiketlenen Konular

Bilindiği gibi Türk Kültür tarihi, Türk edebiyatı ve özellikle Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’na ait devlet adamı...
Türk Kültür tarihinin temel taşlarından olan Kutadgu Bilig adlı eser, bulunuşundan günümüze dek, yaklaşık yüz...
Türk İslâm kültürünün ilk devresini teşkil eden XI. yüzyıl, Türk tarihinde askeri-siyasi yönden dikkate değer...
Kalemiyle ve bilgisiyle Türk milletine büyük hizmetleri geçmiş bir başka Türk büyüğü de, Yusuf Has...