Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yunus Emre

YÛNUS’UN DÎVANI

Yûnus’un asıl san’atını, düşünce dünyasını ve estetik temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân’ıdır: Yûnus olduysa…

YÛNUS EMRE

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yûnus Emre, İslam’ın…