Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yunus Divanı

YÛNUS’UN DÎVANI

Yûnus’un asıl san’atını, düşünce dünyasını ve estetik temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân’ıdır: Yûnus olduysa…