Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yumru

Bölüm 2.05 – YUMRU

Yüzbaşı Böğü Alp ilk önce kağanın gönderdiği üç ata baktı. İkisi yük, biri binek atı idi. Kesenin içinde epey akça…