Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Yüksel Şahin

ANADOLU KADIN BAŞLIKLARI

Yüksel ŞAHİN Giyim insanın varoluşuyla, öncelikle doğa koşullarından korunmak amacıyla ortaya çıkmış bir olgudur.…