TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Yol Sistemi" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı Devleti’nin üç kıt’ada yayılmış olduğu geniş coğrafî sâhanın muhtelif bölge ve merkezlerini birbirine bağlayan,...