TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Yenisey Kırgızları" ile Etiketlenen Konular

Yüzyıllar önce, Kırgız çobanlar ilkbaharda sürülerini Tien Şan sıradağlarının yüksek bölgelerindeki otlaklara sürerler ve Ağustos...
1368 yılında iç savaş sonucunda Yuan Moğol İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Kırgız Sayan-Altay toprakları önceden dahil...
Tarihi kayıtlarda erken dönemlerde yer alan ilk Türk halklarından biri olmalarına rağmen (M.Ö. 3. yüzyılın...