Tarama Etiketi

Yeniçeriler

GARP OCAKLARINDA TÜRK VARLIĞI

Prof. Dr. Atilla ÇETİN I. Giriş Kuzey Afrika’da XIX-XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin yüksek egemenliğindeki Cezayir, Tunus, Trablusgarp eyaletlerine verilen müşterek bir ad olarak “Garp Ocakları” veya “Magrip Ocakları” denilirdi. 3-4…