Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Vekayinüvis

Vekayi’nüvis

Vekayi’nüvis veya daha sonraki şekliyle vak’a-nüvis, Osmanlı merkez teşkilâtında vazifeli devlet tarihçisine…