Tarama Etiketi

Uygurlar

UYGURLARIN MÜZİĞİ

Rachel HARRİS Yasin MUKPHUL Uygur müziği, birçok farklı bölgesel tarzı kapsar coğrafyanın ve dağlarla, çöllerle birbirinden ayrılan vaha krallıklarının tarih boyunca birçok dış güç tarafından yönetildiği bir bölgenin karmaşık tarihinin…

OSMANLILARDAN ÖNCE TÜRKLERDE MADENCİLİK

Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK Türk dünyasında çok eski zamanlardan beri madenciliğin oldukça ileri düzeyde ve yaygın bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Çünkü bilinen tarihi devirlerden beri Türklüğün yapmış olduğu fetihlerde rol oynayan iki…

UYGURLARDA MATBAA

İsmet BİNARK Matbaanın icadı, basın ve yayın tarihi yönünden olduğu kadar, kültür ve medeniyet tarihi bakımından da çok önemli bir hâdisedir. Bu sayede insanlık uyanmış, bilim ve sanat eserlerinin dünyaya hızla yayılması mümkün olmuş,…

ESKİ TÜRKLERDE BİLİM

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır, diye kabul edersek, sınırları nedir? sorusu aklımıza gelmektedir. Çünkü, rahmetli Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in de ifade…

TÜRK MİMARİSİNDE YAZI

Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Kültür aktarımında en önemli yere sahip olan yazı, herhangi bir ses ve diyalektik özellik olmadan iletişimi kurmayı sağlayan bütün işaretlere denmektedir. Bir başka ifadeyle, insanların, düşüncelerini…

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE BÜROKRASİ

Bürokrasi terimi etimolojik olarak bugünkü kavram ve anlamı hatta kaynakları itibariyle tamamen Batı yönetiminin bir kurumu şeklinde yapılanmıştır. İlk Türklerde sevk idare ve yönetim kurumlarında bu kavramın karşılıklarını yani Bürokratik…

KARLUKLAR

Prof. Dr. Hüseyin SALMAN İsimleri Çin kaynaklarında Ko-lo-lu, ka-lo-luk, Tibet menbalarında Gar-log, İslâm vakayinamelerinde Halluh, Harluh, Soğd metinlerinde Grr-Wgt ve nihayet Moğol kayıtlarında Har-lu-ut şeklinde geçen Karluklar Türk…

OĞUZLAR

Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü ok+uz şeklinde tahlil etmiştir. Ona göre ok, boy (kabile), "z” de cemi edatıdır. Böylece Oğuz, boylar demektir. Gerçekten okun…

MOĞOL HÂKİMİYETİ ALTINDA UYGURLAR

Prof. Dr. Michael C. BROSE Bu makalenin kapsamı başlıkta belirtilenden daha sınırlıdır; makalenin odak noktası Kulca/Turfan Uygur Devleti ve 1209 sonrası Moğolistan Çini’ne dahil olan halkıdır. Uygurlar tarafından dokuzuncu yüzyılın sonu…

UYGUR İMPARATORLUĞU (744-840)

Dr. Ablet KAMALOV Orta Asya Türk halklarının en büyüklerinden biri olan kadim Uygurlar, Orta Çağlar boyunca bu bölgenin etnik ve siyasi tarihi üzerinde çok önemli rol oynamışlardır. Uygurların en erken tarihi aşamaları, Hunların…

UYGURLAR

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Türk Tarihinde Uygurlar Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde bozkır coğrafyasında bozkır kültürüyle kurulan üçüncü devlet Uygur Kağanlığı’dır. Uygurlar VIII. asrın ortasında Gök-Türklerden (Göktürk) sonra…

KARAHANLILAR VE UYGURLAR

Dr. Erkin EMET Karahanlılar tabiri Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm sürmüş olan ilk İslamî Türk sülâlesine (840­1212) Avrupalı oryantalistler tarafından kendi unvanlarındaki kara “kuvvetli” kelimesinin çok sık geçmesinden dolayı verilen bir…

5 TEMMUZ 2009 URUMÇİ UNUTULMAYACAK !

Orhan KAVUNCU Geçen yıl 5 Temmuz’da Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de on binlerce Uygur Türkünün gösterisine Çin yönetimi müdahale etmiş, hükümetin açıklamasına göre 197 kişi ölmüş, 1721 kişi yaralanmıştır. Olaydan iki gün sonra, 7…

TURGUN ALMAS VE “UYGURLAR”

Doç. Dr. İklil KURBAN Yıl 1989. Doğu Türkistan'da "UYGURLAR" adında 840 sayfalık, Büyük Hun İmparatorluğu'ndan Büyük Moğol İmparatorluğu’nun sonuna kadar 3000 yıllık olayları içe­ren dev bir eser Arap harflarıyla Uygurca olarak…