Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Urmiye Gölü

Tebriz Hanlığı

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…