Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Uluğ Bey

Timurlular

Cengiz Han, ülkesini taksim ederken, Türkistan, oğlu Çağatay’ın hissesine düşmüştü. Timur’un doğduğu tarihlerde…

Ali Kuşçu

Doğum Tarihi: 1403, Semerkand, Özbekistan Ölüm Tarihi: 16 Aralık 1474, İstanbul Türk-İslam dünyasının…