Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Tuva

Tuva Şamanizmi

Dr. Eva Jane Neumann FRİDMAN 1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman vardı. Pragmatik…