Etiket: Türkmenler

Güvenli bölgeler, genel anlamıyla sivil halkı çatışan taraflardan veya bir...
07.02.2019
56
Suriye Türkmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı tarafından uzun yıllar...
02.02.2019
397
Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek pek çok...
12.10.2018
116
1. Kafkasya Türkmenlerinin Tarihi ve Sosyal Durumu Kafkasya Türkmenleri, Kafkasya’nın...
10.01.2018
561
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak’tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumu...
01.09.2017
2.967
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar daha...
01.09.2017
798
Perdeleri örtük, Lambaları sönük, Sırtında yıllar yük, Hatıraları kırık dökük,...
30.03.2017
1.527
Dünya üzerinde günümüzde, Oğuz-Türk boyları tarafından kurulan iki bağımsız ülke...
09.09.2016
4.133
Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce...
02.09.2016
4.838
Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki...
21.08.2016
1.456
1.220 yılından beri devam eden Moğol istilâsı nedeniyle Horasan ve...
02.08.2016
7.413
Oğuz Yabgu Devleti’nde sübaşı olarak görev yapan Selçuk Bey, Oğuz...
21.07.2016
2.342
Türkmenler binlerce yıl vatanlarını onurla savunmuşlardı. Onlar, çok üstün silahları...
21.06.2016
1.446
Anadolu’ya Oğuz veya Türkmen adıyla bilinen kitlelerin göç etmesi ve...
12.06.2016
4.397
Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le­rin­den...
12.05.2016
7.033
Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de...
11.11.2015
5.052
Orta çağ Türkiyesinin batısında bir zamanlar Denizci Türkmen beylikleri vardı....
08.09.2015
1.331
Değişik şartlar altında, çeşitli devirlerde Irak’ı yurt edinmiş olan Türklere,...
19.07.2015
2.779
İlk Haçlılar M.S. 1096 yılında Anadolu’ya, bir sonraki yıl ise...
13.07.2015
2.103
Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (bundan sonra Harezm Cumhuriyeti olarak adlandırılacaktır)...
12.07.2015
2.260
Bolşevikler iktidara geldikleri zaman Çarlık Rusya’sını halklar hapishanesi olarak nitelendirmişlerdi....
10.07.2015
3.726
1. Safevî Devleti’nin Ortaya Çıkması A. Safevîlerin Menşei ve Safevilerde...
14.06.2015
3.689
On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu’da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak...
06.06.2015
2.698
Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kent’te müslümanlığı kabul etmiş mühim bir...
04.06.2015
1.414
Türklerin topluca İslâm dinine ve medeniyeti çevresine girmeye başladıkları X....
01.06.2015
2.413
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor...
02.08.2014
2.511
Amerika’nın Irak’tan çekilmesinden sonra, Irak Hükümetinin askerî kuvvetleri ile bölgesel...
11.06.2014
1.244