Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türkmenistan

TÜRKMEN DİLİ

Türkmen dili-Türkmenlerin dili. Bağımsız, tarafsız Türkmenistan devletinin devlet dili. Geniş anlamda tarihte dünya…

TÜRKMENİSTAN

Eski Türkmen halkının nadir rastlanan meşhur bir tarihi vardır. Türkmenistan, dünya medeniyet merkezlerinden…