Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türkmen Türkçesi

Bılge Han Türkmen

Jumadurdy ANNAOAZOW Taryh Ylymlarynyň Kandidaty (Göktürkmenleriň döwletiniň ösen döwri barada) Göktürkmenleriň…