Tarama Etiketi

Türkmen

İRAN TÜRKMENLERİ: TÜRKMENSAHRA

Dr. Abdurrahman DEVECİ“Türkmensahra Türkmenlerinin tarihini uzun süre birlikte yaşadıkları Türk­menistan Türkmenlerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Türkmensahra Türkmenleri 1881'e kadar Türkmenistan ile ortak kaderi paylaşmıştır.…

AZERBAYCAN TÜRKMENLERİ TARİHİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce tanıştı. 7. yüzyılda Sakalar, ardından Uzlar, Akhunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Saragurlar, Sabirler, Kıpçaklar, Belencerler gibi…

KARAKOYUNLULAR VE BATI AZERBAYCAN

Prof. Dr. Süleyman MEMMEDOV Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki Türk- Oğuz devleti kurulmuştur. Bu iki devlet, devrin diğer kudretli devletleriyle komşu olmuşlardır, hatta bu devletlerin…

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14. yy.da Batı Anadolu’da ortaya çıkan bir Türkmen beyliğinin yarım yüzyıl içinde Tuna’dan Fırat’a kadar uzayan bir İmparatorluk halinde gelişmesi sorusudur. Ancak, Osmanlı…

SARIKEÇİLİLER

Hilmi DULKADİR Anadolu'ya göç etmeden önce Türkler Orta Asya'da çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla uğraşır, kısmen de şehirlerde otururlardı. XI.yüzyılda Anadolu kapıları Türklere açılınca göçebe kesim, yani geçimi hayvancılığa bağlı…

IRAK’TA TÜRKMENLER KİME EMANET?

Prof. Dr. Ayşe İLKER Amerika’nın Irak’tan çekilmesinden sonra, Irak Hükümetinin askerî kuvvetleri ile bölgesel Kürt yönetiminin silahlı güçleri arasında sürekli bir problem ve gerilim meydana geldiği pek çok ajans tarafından dünyaya…

TÜRKMEN BİR AİLENİN DRAMI

Amerikalı askerin silahının namlusu ucunda Eli ve Yüzü Kan İçinde 5 Yaşındaki Türkmen Kızı Samar Hüseyin'in Yüz İfadesi Sizce Her Şeyi Anlatmıyor Mu? İşte İşgalcilerin ve İşbirlikçilerinin Irak'a Getirdikleri "Demokrasi ve Özgürlük".20…

BİR MİLLET NASIL ÇÖKERTİLİR?

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes öğrendi. Bundan dolayıdır ki şimdi, çökertilmek isten milletlerin manevî yönüne saldırılıyor. Bu taktiğin en düşündürücü örneği Sovyetler…