Etiket: Türkmen

Toplumların kültürleri, daha dar kapsamlı birtakım kültürlerden oluşmaktadır. Ulusal kültürümüzden...
13.09.2016
1.974
Azerbaycan coğrafyası, dünya tarihinin en müstesna kavmiyle daha milattan önce...
02.09.2016
4.838
Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki...
21.08.2016
1.456
Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan, kazanılan bir zafer...
03.07.2016
2.251
Safevî Devleti’nin oluşumu için en önemli koşullardan birini oluşturan askeri...
05.06.2015
4.901
Giriş Rusların, Türk topraklarını işgale başlaması, onbeşinci yüzyılın sonlarında Moskova...
24.05.2015
3.761
Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14....
21.04.2015
1.764
Anadolu’ya göç etmeden önce Türkler Orta Asya’da çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla...
10.03.2015
2.770
Türkmen şehri Kerkük düz bir ovada kurulmuştur. MÖ. 3. yüzyılda...
02.01.2015
1.845
Hemen sınırlarımızın ötesinde yıllardır bir şeyler oluyor, ama her nedense...
19.06.2014
2.447
Amerika’nın Irak’tan çekilmesinden sonra, Irak Hükümetinin askerî kuvvetleri ile bölgesel...
11.06.2014
1.244
Amerikalı askerin silahının namlusu ucunda Eli ve Yüzü Kan İçinde...
09.06.2014
1.876
Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes...
09.03.2014
1.362