Tarama Etiketi

Türkistan

MOĞOL (VEYA TÜRK-MOĞOL) HANLIĞI

Prof. Dr. Ahmet TEMİR Önsöz Altay kavimlerinden sayılan Türk, Moğol, Mançu, Kore ve Japon milletleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, her şeyden önce dil araştırmalarına dayanılarak yürütülmüş ve yürütülmektedir. Türk boylarının, bu…

HOKAND HANLIĞI

İklil KURBAN HOKAND HANLIĞI’NI doğuran düşünce: Devlet ve bağımsızlık denilen ve birbirini tamamlayan bu kavramlar, vatan ve ulus sevgisinden doğmuş yüce duyguların, derin düşüncelerin yansıttığı bir kutsal varlığın adıdır. Bu varlık…

UYGURLARDA MATBAA

İsmet BİNARK Matbaanın icadı, basın ve yayın tarihi yönünden olduğu kadar, kültür ve medeniyet tarihi bakımından da çok önemli bir hâdisedir. Bu sayede insanlık uyanmış, bilim ve sanat eserlerinin dünyaya hızla yayılması mümkün olmuş,…

İPEK YOLU VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. Boris Ya. STAVİSKY "Büyük İpek Yolu”... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında her şeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancı başıların…

BÜYÜK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ FÂRÂBÎ (870-950)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Hayatı Bir kale komutanının oğlu olan Fârâbî, Maveraünnehir bölgesinde bulunan Farab (Otrar) kasabasının Vesic köyünde 259/870’de dünyaya gelmiştir. Fârâbî’nin nesebi hakkında farklı görüşler vardır. Bu…

FERGANA’DA YERLEŞİM YERLERİ

Gülnisa AYNAKULOVA A. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler Genel olarak VIII. yüzyıl, Orta Asya’nın iki büyük dönemini ayıran bir hudut zamanıdır. Arapların fethi ve bununla birlikte yeni dinin yayılışı ve Arap dilinin devlet dili…

MOĞOL HÂKİMİYETİ ALTINDA UYGURLAR

Prof. Dr. Michael C. BROSE Bu makalenin kapsamı başlıkta belirtilenden daha sınırlıdır; makalenin odak noktası Kulca/Turfan Uygur Devleti ve 1209 sonrası Moğolistan Çini’ne dahil olan halkıdır. Uygurlar tarafından dokuzuncu yüzyılın sonu…

TÜRKLER VE SOĞDLULAR

Prof. Dr. Boris I. MARSHAK Soğd, Amuderya ve Sırderya nehirleri arasındaki toprakların merkezi bölgesidir. Bu bölgede Hint-Avrupa grubuna dahil olan Doğu İran dillerinden birini, Sağdcayı konuşan Soğdlular yaşamışlardır. Soğdluların…

KUŞANLARIN MENŞEİ

"Yaptığı çalışmalarla gerek Türk, gerekse Kuşan tarihi ve medeniyetine ölümsüz yardımlarda bulunan Prof. Dr. Robert Göbl’ün aziz hatırasına...”Gerek Çin gerekse klasik Batı kaynaklarının müşterek ifadelerine göre, M.Ö. II. yüzyılın…

FERGANA BASMACILARININ ORTAYA ÇIKMASI

9 Temmuz’da Fergana Oblast Meclisi yönetimi tarafından bitmeyen "yağmalama ve soygun olaylarından dolayı” bölgede savaş hali ilan edildi. İki gün sonra Türkistan Meclisi Başkanı ve Halk Komiseri Fedor Ivanoviç Koleşov Taşkent Temsilciler…

HOKAND MUHTARİYETİ

Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılmasına yol açan 1917 Şubat İhtilali’nin Orta Asya’da milli, demokratik güçleri harekete geçirmesi sonucunda kurulan Hokand Muhtariyeti Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, özellikle Özbekistan’ın milli demokrasi…

YESİ VE ÇEVRESİNDE SAKALAR

Doç. Dr. Muhammet B. AŞAN Yesi-Türkistan şehri, Türk milletinin kültür ve din tarihinde özel bir yere sahip olup, Türk boylarının eski yerleşim alanlarından birisidir. Bazı araştırmacılar şehrin bundan 2000 yıl önce kurulduğunu ve Oğuz…

ÇARLIK YÖNETİMİ ALTINDA KIRGIZLAR

Dr. Rafis ABAZOV Karıbagış boyu Kırgız liderlerinden biri olan Ayteke Bey 1785 yılı yazında, Rus Çariçesi 2. Katerina’ya mektup yazarken, büyük olasılıkla, Kırgız toplumun tarihinde yeni bir dönem açtığını bilmiyordu. Birkaç on yıl içinde,…