TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Türkçülük Davası" ile Etiketlenen Konular

Önce de belirtildiği gibi, Türkçülük Dâvâsı’na İstanbul Sıkıyönetim Mahkemelerinde bakıldı. Dâvâ, I. Sıkıyönetim Mahkemesi, Askerî...
Ankara’da yapılan görkemli gösteri ve yürüyüş, Sovyetler Birliğinin II. Dünya Savaşını sonlandıran bir zafer kazanma...
03 Mayıs 1944, gerçekte, bir Türkçü ile bir komünistin mahkeme önünde hesaplaştıkları, o sırada Adliye...
03 Mayıs 1944, gönülleri Türklük ve Türkçülük ülküsünde birleşenlerin büyük acılara, dayanılmaz işkencelere, büyük sıkıntı...