Tarama Etiketi

türkçülük

YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI (1876-1935)

Prof. Dr. Nadir DEVLET Türk fikir hayatında mühim yeri olan tarihçi, muharrir, cemiyet adamı ve "siyasi Türkçülüğün" en önde gelen şahsı Yusuf Akçura’nın 11 Mart 1935'te ölümünün üzerinden seksen yıl geçti. Onun fikirleri, görüşleri ve…

ÜÇ TARZ-I SİYASET

Prof. Dr. Yusuf AKÇURA Osmanlı ülkelerinde, garptan feyz alarak, kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç siyasî yol tasavvur ve takip (ébaucher) edildi sanıyorum: Birincisi, Osmanlı Hükümetine tâbi muhtelif milletleri…

TÜRKÇÜLÜK NEDİR ?

İklil KURBAN Türkçülük (Pantürkizm veya bilimsel Türkçülük), herkesin anlayabileceği kolay bir kavram, herkesin yapabileceği kolay bir eylem değildir. Türkçülüğün temelinde, Türklüğün cihanşümul bilimi, Türk’ün cihanşümul yazgısı…

PANTÜRKİZM veya TÜRKÇÜLÜK

İklil KURBAN Yabancılar biz Türkçüleri Pantürkist diye, ilkemiz Türkçülüğü ise Pantürkizm olarak adlandırmış-tanımlamışlardır. Doğrudur, bu yabancı sözcükleri bu günlerde biz de kullanıyoruz. Bilhassa bu sözcükleri düşmanlarımız bizi…

KAZAKİSTAN’DA CEDİTÇİLİK

Doç. Dr. Svetlana KOVALSKAYA 19. ve 20. yüzyılların kesişim noktası Kazakistan’ın modern tarihinde çok ilginç bir döneme tekabül etmektedir. Kazakistan’daki aydınlar sınıfı 19. yüzyılın ortalarından beri süregelen politik ve manevi…

İSMAİL BEY GASPIRALI

Dr. Edige KIRIMAL Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet Fuad Kırım’ın en büyük evlâtlarından, cemiyet adamı, gazeteci, yazar, pedagog, ideolog ve…

BİR TÜRK DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ZİYA GÖKALP

Şahin GÜRSOY - İhsan ÇAPCIOĞLU Hayatı ve Kişiliği Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Babası, Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi (1851-1890),…

Prof. Dr. REHA OĞUZ TÜRKKAN

Ömer ÖZCANGeçtiğimiz yıl yakın dönem Türk siyasi tarihine ‘1944 Türk Milliyetçilik Olayı’  olarak geçen hadisenin acı çeken, işkence gören 23 mensubundan hayatta kalan üç ferdinden biri daha aramızdan ayrılmıştır. 23 mağdurdan hayatta…

TÜRK’ÜN “KİMLİK” CÜZDANI – 7

Arslan BULUTTÜRKÇÜLÜĞÜN BUGÜNKÜ ESASLARI * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı kimdir? * Atatürk’e göre millet ve milliyetçilik tanımı * Türk Milleti’nin tek ve ortak…

TURAN DUASI

TURAN DUASI Seni, acundan yüce tek 'var' saymışım Tanrı'm Göğe değen başımı, yere eğmişim Tanrı'm Ve gönlümde yanına çiçek koymuşum Tanrı'm Bu sevgiyi sen verdin, bu da benim nazımdır Korkak kullarca değil, erkekçe niyazımdır Ey…

ZİYA GÖKALP

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Ziya Gökalp Türk milliyetçiliğinin bayrak ismidir. Ziya Gökalp’ın ölümünün üzerinden 87 sene geçti, fakat düşünceleri hâlâ güncel, hâlâ önemini koruyor ve hâlâ yol gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye…

ZAMAN HÜKMÜNÜ VERİYOR

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünyanın neresine bakılırsa eski yanlışlıkların cezalandırıldığını gösteren hükümler görülüyor. "Zaman en büyük hâkimdir" sözü çok doğru. Bu büyük hâkimin ibretle bakılacak hükümleri, özellikle şahıslara değil de…

BİZ NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler, başarısızlıklar ve bozgunlarla karşılaşacağı muhakkaktır. Hele günümüzde milletlerin dörder veya beşer…

TÜRKÇÜLÜĞE KARŞI YOBAZLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Fatih çağından sonra "Medrese"nin Türk fikir ve siyaset hayatına hakim olması ile başlayan taassubu, türlü iç kavgalara ve kan dökülmesine sebep olarak günümüze kadar gelmiştir. Din bilginleri arasında Ebussuud gibi…

TÜRKÇÜLÜK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde…

TÜRKÇÜLÜK DEĞİŞMEZ BİR FİKİRDİR

Hüseyin Nihâl ATSIZ ORKUN'u beğenmeyenler onda eski teranelerden başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Haklıdırlar. Türkçülük değişmez bir fikir olduğu için burada hep aynı sözler söylenecek. Türkçülük bir moda olmadığı için değişmeyecek,…

TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik her zaman değişir. İnsanlar iktidara geçmek için partiler kurarak…