Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türkçü

Türkçü Kimdir?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ve kötü ne…