Tarama Etiketi

Türkçe

ANADİLLE EĞİTİM VE TÜRKÇE

Yrd. Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER Bilimsel açıdan gelişmiş olan milletlerin ekonomik ve kültürel açıdan da geliştikleri, siyasî zeminde söz sahibi oldukları bilinen bir gerçektir. Bilimsel buluşlardan yararlanabilen ülkeler, vatandaşlarının gelir…

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE

Yazı dili olarak en az 1300 yıllık geçmişe sahip Türkçenin konuşma dili tarihi çok daha öncelere uzanır. İlk yazılı kaynaklardan olan Orhon Yazıtlarında kullanılan dilin işlekliği, akıcılığı, dildeki soyut kavramlar için kullanılan sözlerin…

KAFKAS DİLLERİNDE TÜRKÇE KELİMELER

Dr. Ufuk TAVKUL Birbirinden farklı pek çok etnik grubun ve dilin bir arada yaşadığı kültürel coğrafyanın adı olan Kafkasya, tarih boyunca birçok Türk kavminin ve boyunun işgali ve istilasına uğramış, bunun neticesinde Kafkasya’nın etnik…

TÜRK DİLİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

Türkoloji, "Türklük bilimi” demektir. Bu bilim dalı içine "Türk dili, edebiyatı, folkloru (halk bilimi): Karagözü, orta oyunu, halk oyunları notasyonu, halk edebiyatı, etnografyası, tarihi, sanat tarihi, güzel sanatları: resmi, minyatürü,…

TUVA (TIVA) TÜRKLERİ VE TÜRKÇESİ

Orta Asya ve Sayan-Altay topraklarında M.Ö. III.-II. yıllarda Tıvalıların yaşadıklarını, bu topraklardan bulunan tarihi yazmalar belgelendirmektedir. Yaklaşık 2000 yıl önce Orta Asya’da, Güney Sibirya’da ve şimdiki Tıva topraklarında…

TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî, kültürel vb. pek çok değişik etkenler altında birbirleriyle ilişkiye girmişler; bu ilişkinin doğal bir sonucu olarak da birbirlerinin…

DÎVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatımız, medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimiz bir sanat mahsulüdür. Onun için de insan zekâsı, kendi yolunda varabileceği son merhaleye varmıştır denebilir. Bilhassa arûz vezninin dar sahası içine bu kadar…

TÜRK MİMARİSİNDE YAZI

Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Kültür aktarımında en önemli yere sahip olan yazı, herhangi bir ses ve diyalektik özellik olmadan iletişimi kurmayı sağlayan bütün işaretlere denmektedir. Bir başka ifadeyle, insanların, düşüncelerini…

ÖTÜKEN VE ÖTÜKEN ADI ÜZERİNE

Âdem AYDEMİR Türklerin kutsal mekânı Ötüken, matematiksel konum olarak 47° ku­zey paraleli ile 101° doğu meridyenlerinin çakıştığı yer olarak tarif ediliyor. Matematiksel konumu bu şekilde tarif edilen Ötüken, Türkolog A. Von Gabaın’in…

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE ARAŞTIRMALARI

Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye'de yaşanan hızlı değişim süre­cinde gündeme gelen konulardan biridir. Konunun bir ayağı, SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk dünyasında ortak bir alfabe oluşturma…

TÜRKÇEM BENİM…

Seda ERTUÇ “Bayanlar, baylar” dedi program sunucusu. Hoş geldiniz. İçimden, “Ben bayan değilim” dedim. Misafirlerine: “Hanımlar, beyler” diye hitap etmeliydin. Çünkü kullandığın kelimeler o kadar anlamlı ki (!) varlıklarını ancak lavabo…

BOZULAN TÜRKÇE

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların gelmesinden sonra kültürün bütün alanlarında olduğu gibi "dil" de de bir yozlaşmanın ve…