Tarama Etiketi

Türk Tarihi

TÜRK-MACAR AKRABALIĞI ÜZERİNE

Prof. Dr. Tibor HALASI-KUN Çeviren: ERDAL ÇOBAN Ondokuzuncu yüzyıl dil bilimcilerinin tespit ettiklerine göre, Macarca hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bir Fin-Ugor dilidir. Buna rağmen yurt tutan Macarların1 karakteristik…

DEDE KORKUT KİTABI VE TÜRK TARİH ÖNCESİ

Prof. Dr. Süleyman ALİYARLI Dede Korkut kitabında prehistorik (tarih öncesi) çağlara ışık tutabilecek bir sıra bilgiler şimdiye kadar bilim alanında yeterince değerlendirilmemiştir. Bunlardan ikisi: "Kadın Ana” ve "Ana Hakkı” kavramları…

ORTA ÇAĞ GÜRCÜ KAYNAKLARINDA TÜRKLER

Doç. Dr. Yunis NESİBLİ Güney Kafkasya bölgesinde Moğollar öncesi döneme ait yazılı Türk kaynaklarının azlığı, bu dönemdeki nakli Gürcü kaynaklarına önem kazandırmaktadır. Son dönemlere kadar bu kaynakların araştırılması, bir Orta Çağ Gürcü…

TARİHTE TÜRK ADI

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet (552-744) ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır. Buna göre, “Türk” adı ilk olarak Çin yıllığı…

TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR

Hüseyin Nihâl ATSIZ XV. Yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı: Türk tarihinin en eski çağları olarak Oğuz Han destanından bahsolunur, sonra pek kısa bir Selçuk tarihi anlatılarak Osmanlılara geçilirdi. Böylece eski tarihçiler,…

TÜRK TARİHİ VE SOSYOLOJİMİZ

Prof. Dr. Baykan SEZER Türkiye’de daha sosyoloji çalışmalarının başlangıcında Batı açıklamalarının ve sosyoloji öğretilerinin yetersizliği duyulmuş ve tarih ile sosyoloji ilişkisi sosyolojimizin en önemli sorunu olarak kalmıştır.…

ABDULKADİR İNAN’LA ANILAR

Roza KURBAN 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından doğumunun 125.yıldönümü nedeniyle “Abdulkadir İnan’la Anılar” adlı toplantı düzenlenmiştir. Aslen Başkurt…

TÜRK’ÜN “KİMLİK” CÜZDANI – 1

Arslan BULUT * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı kimdir? * Atatürk’e göre millet ve milliyetçilik tanımı * Türk Milleti’nin tek ve ortak tanımı nedir? * Korkut Özal’ın…

ERGENEKUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve halâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de,…

EDİRNE MEBUSU ŞEREF BEY’E CEVAP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Şeref Bey, Şimdiye kadar Millet Meclisinde sesinizin çıktığını hiç işitmemiştik. Halbuki 21-kânunusani-1934 tarihli Hâkimiyeti Milliye de, bana dair yazdığınız yazıda eski bir müverrih gibi konuşuyorsunuz. Tarihten…