Tarama Etiketi

Türk Tarih Tezi

TÜRK TARİH TEZLERİ

Cumhuriyet’in ilk devrinde hazırlanan İlkokul, Orta Okul ve Lise Tarih ders kitapları Atatürk’ün çizdiği yönde yayınlanmış ve okutulmuştur. Anayurt Orta Asya, kuraklık sonucu Türk göçleri, Türklerin brakisefal kafatası özellikleri ve İlk…

ATATÜRK’ÜN TÜRK TARİHİ TEZİ

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya KARAL  GENEL SEBEP: Atatürk'ün tarih üzerinde çalışmaları, İstiklâl Savaşımızın, kültür alanında devamıdır. Bu çalışmalar memleket içinde ve dışında milli tarihimizin zararına olarak gelmiş yabancı tarih…

HADDİNİ BİL

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hâkimiyeti Milliye’nin 21.XI.1933 tarihli 4434. sayısında A. Muhip imzasıyla Orhun'dan bahseden bir yazı çıktı. Tarihten de, felsefeden de salâhiyetle dem vuran ve benim "Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar" adlı eserimin…