Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türk Mutfak Kültürü

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY Varlığımızın yapısını belirleyen, sosyal bir süreç içinde öğrendiğimiz uygulama ve…