Tarama Etiketi

Türk Mimarisi

NAHÇİVAN’DA TÜRK MİMARİSİ

Turgay YAZAR Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge olan Nahcivan’ın, kuzeyinde ve doğusunda Ermenistan, güneyinde İran, batısında ise İran ve Türkiye ile ortak kara sınırı vardır. Güneyden Aras Nehri, kuzeyden Zelengur…

ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDA ÇEŞMELER

Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur. İlk Çağlardan itibaren insanoğlu daima bir su kaynağının yakınında yaşama ihtiyacı…

TÜRK MİMARİSİNDE KÜLLİYE

Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve sosyal önemine açıklık getirmeyi gerektirmektedir. En basit anlamı ile, külliye "çeşitli fonksiyonel yapı…

TÜRK MİMARİSİNDE DARÜŞŞİFALAR

Türk mimarisinde belirli işlevsel yapılar vardır. Bu yapılar içinde toplumların kültürel yapısıyla ilgili olan en önemli yapılarsa eğitim programlarının sürdürüldüğü yapılardır. Eğitim programları ile ilgili ilk yapılar, medreselerdir.…

ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNDE MİHRAB

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP 1. Giriş Mihrab çeşitli manalara gelmekle birlikte, cami ve mescitlerde yüklendiği işlev itibariyle imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu aynı zamanda kıble istikametini gösteren kısma denmektedir.…

TÜRK MİMARİSİNDE KERVANSARAYLAR

Prof. Dr. Gönül ÇANTAY 1. Türk Mimarisinde Kervansaray İle İlgili Terimler: Ribât, Kervansaray, Menzil Hanları Menzil hanlarının gelişmesini gözden geçirmek, incelediğimiz yapıların inşâ edildikleri dönem kervansarayları, menzil hanları…