TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Türk Milleti" ile Etiketlenen Konular

Bir babanın beş oğlu varmış. Birbiriyle geçinemez, hep kavga ederlermiş. Baba, “Birbirinizi sevin, birlik olun!”...
Tarihte özel yer tutmuş olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kişiler gibi,...
Bu yazıda Mustafa Kemal Türk milletini ve Türk Ocaklarını anlatıyor. Ölümsüz Mustafa Kemal düzenliyor, tamamlıyor...
Türkiye ve Türk milleti zor günler yaşıyor. Âdeta içerimizden ve dışarımızdan düşmanlarla kuşatılmış gibiyiz. Türk...
Ey Türk milletinin her yaştaki fertleri; gençler, yaşlılar, analar, babalar, bacılar, kardeşler, öğrenciler… Sizlere sesleniyorum;...
Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir. Bu insanî düşünce, toplumun maddî...
Uzmanlar, yeryüzünde insanların 500.000 yıldan belki de daha eskiden beri var olduğunu söylüyor. Fakat insanların...
Milletimiz Orta Asya’daki hayatının en eski yüzyıllarında atı ehlileştirmek suretiyle mesafeleri kısaltmayı bilmiş, böylelikle geniş...
Dünya Türkleri yalnız Türkiye’dekilerden ibaret değildir. Rusya, İran, Çin, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Rodos, Kıbrıs,...