Tarama Etiketi

Türk Kültürü

TÜRK KÜLTÜRÜNDE “AL” RENK

Prof. Dr. Metin EKİCİ Türk kültüründe temel renkleri ifade eden sözcüklerin eski Türk inanç sistemi olan Gök Tanrı inancından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Örneğin "Gök", "Sarı", "Ak" ve "Kara" renk adlarının hepsi Gök tanrı inancıyla…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa göre, onlar atla beraber yaratılmışlardır. Tarihteki Türk’ün hiçbir hayvanla bu denli içli-dışlı olduğuna…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE TARİHİNDE NEVRUZ

Türk dünyasının ortak kültür unsuru olan Nevruz, en eski dönemlerden bugüne kadar yaşayagelmiştir. Nevruz; Orta Asya’da yaşayan Uygur, Türkmen, Özbek, Azeri, Kazak, Kırgız gibi Türk topluluklar ile Anadolu ve Balkan Türklerinin ve…

ÇAR İSKİTLER ÜZERİNE

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Vakfı’nın, bir Azerbaycan Türkü olan Zaur Hasanov’un “Çar İskitler” adlı kitabı İlyas Topsakal’ın Türkiye Türkçesine güzel bir şekilde aktarımıyla, toplam 422 sayfa halinde,…

KÜLTÜR TARİHİMİZDE MEYVE

Prof. Dr. Emine Gürsoy-NASKALI “Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna göre bir de yaşı mı olmalı? Yaş yemiş yani yemiş, meyva demek. Yemiş, meyvanın Türkçesi. Ama artık yemiş meyva…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

 Ayşe BAŞÇETİNÇELİK  Her çağda toprağın görünüşündeki değişiklikler insanları çok etkilemiştir. Yaşamının bu değişimle yakından ilgisi olduğunu düşünen insan, doğanın bu gücü karşısında onunla barışık olmanın yollarını aramış, ondan…

YAĞMALANAN TÜRK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Kendisini her zaman örnek aldığım ve talebesi olmaktan gurur duyduğum Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in şöyle bir söz vardır: “Türkçe ve Türk kültürü yağmaya uğramış bir mal gibidir. Elinde delil olsun, olmasın…

BÜYÜK BİR YANLIŞLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Üç yıldan beri çıkmakta olan "Türk Kültürü" dergisinin Türk kültürüne, Türk milletine, bir kelime Türklüğe yaptığı büyük hizmetler ne kadar büyükse derginin gördüğü büyük rağbet de yarına güvenle bakmak için o derece…