Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Türk Edebiyatı

Irak Türk Edebiyatı

Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk öncülerinden…