TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Turan CAN" ile Etiketlenen Konular

Değerlerin değersizleştiği bir zaman diliminde yaşıyor insan.  Paranın pul her şeyin yol olduğu bir dünya....
Bugün büyük bölümü Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk tarihi, Türk dili, Türk...
Dernekler aynı ülkü, bilim, düşünce, görüş ve/ya iş çevresinde olan kişilerin, bilgilerini, görüşlerini, güçlerini birleştirmek...
Türk Kültüründe, kapı, sözcüğüne ne kadar çok anlam yüklemişiz, şarkılarda, türkülerde, şiirlerde, romanlarda ilmek ilmek...
İnsanlık tarihinin çok büyük bir bölümü, Asya merkezli tarihtir. İnsan şehirle medenidir. Medeniyet dediğimiz şey...
Türkler ve Moğollar iki akraba millettir.  Geniş Avrasya coğrafyası bu iki halkın birlikte yaşamasına tanıklık...
Bir ülkenin gerçek değeri hesaplanırken onun tabii zenginlikleri, maddi servetleri kadar manevi değerleri, fikri kıymetleri...
Her milletin tarihi bir veya bir takım mitoloji ile başlar. Yazı icat edilmeden evvel mitolojiler...
Prof Dr. Necmeddin Sefercioğlu 21 Haziran 1931 yılında Nevşehir’de bir memur ailesinin ikinci çocuğu olarak...
En Güzel Kitap Yaratan’ın Gönderdiği Kitaptır. Kitapların dünyası ilginç, insanın kıyamete kadar getirisi olan emeklerinden...
Yapmış olduğumuz araştırmada, bin yıl önce Türkistan’da Hoca Ahmed Yesevi’nin söylem ve eylemleri ile bin...
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri...
Günümüzdeki çalkantılı durumdan çıkmamızın en önemli yollarından biri, şüphesiz milli birliğin ve bütünlüğün sağlanmasıdır. Sevgi...
Atsız’la ilgili merak ve araştırmalarım epeyce eskilere dayanır. Kendisi ile ilgili bilgi ve belgeleri uzun...
Eşim Cennet Can’a ithaf edilmiştir. Son yıllarda artan depresyon, kronik stres ve memnuniyetsizlik modern insanı...
Beyin fonksiyonları, insan vücudunu yöneterek sinirsel yapıların meydana gelmesini sağlar. Beynin yapısını ve işlevlerini incelemek...
TİKA-Araştırmacı Giriş Alfabe, bir dildeki seslere dayalı ifadeleri yazıya geçirmek için kullanılan şekillerin bütünü. Bu...
Bir ülkenin gerçek değeri hesaplanırken onun tabii zenginlikleri, maddi servetleri kadar manevi değerleri, fikri kıymetleri...
Uçsuz bucaksız bir çölün kalbinde medeniyetin ilk ayak izlerini aramak, simsiyah bir geceden aydınlığa uyanmak....
Giriş Kafkaslar, dünyada çok merak edilen, fakat az bilinen coğrafyalardan biridir. Türkiye’nin doğal hinterlandında olmasının...
Asimilasyon, Fransızca kökenli bir kelime, sözlük anlamı, kendi içinde eritme, özümleme, sindirme, benzeşme, farklı kökenden...
Türklerin tarih sahnesine ilk defa çıktığı en eski ata yurduna ve bilinen en eski yazılı...
Giriş Tıp doktoru, akademisyen, yazar, seçkin bir ilim ve sanat adamı olan Ordinaryüs Prof. Dr....
Giriş Dünya ekonomisi küreselleşme sürecinde uluslararası ticaretin daha fazla önem kazandığı günümüzde, fuarların önemi de...
Türkiye tarih boyunca Dünya Türkleri için bir yurt, bir ikinci vatan olmuştur. Gerek Osmanlı döneminde...
Bu makale, Doğu Türkistan ve Türklük için şehit düşenlerin aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Giriş Günümüzde...
Giriş Tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Anadolu coğrafyası, Orta Asya’dan akıp...
Türk dilini Türkiye Türkçesinden, Türk edebiyatını Güney-Batı lehçesi ürünlerinden ibaret sananlar, büyük Türk şairi Ali...
Afganistan, İran platosu, Orta Asya bozkırları ve Himalaya silsilesinin kuzeybatı köşesinin kesiştiği bir geçiş bölgesinde...
Türk Dünyası Şehitlerine ve Turan YAZGAN’a ithaf edilmiştir. Giriş Soğuk savaş devri “Dış Türkler” yâda...
Tarihi Türk-İslam Şehri Gazne’nin Fethi’nin 1050 Yılına ithaf edilmiştir. Giriş Türkler’in tarih boyunca yayıldıkları ve...
Giriş Tarihi kaynaklarda II. yüzyıldan itibaren Hun-Türk kavimlerinin Avrupa’nın doğusunda, Ural dağlarının güneyinde göründükleri bilinir....
Giriş   Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası derin tarihi ve kültürel bağlarımız olan Türk Dünyası coğrafyasında yaşanan...
Rus işgali üzerine 1829’da Kafkasya’yı terke mecbur kalan bir anne ile Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş...
Giriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran fakat yaşatma ve...
“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol!” Orhun Abideleri...