"Turan CAN" ile Etiketlenen Konular

Bir ülkenin gerçek değeri hesaplanırken onun tabii zenginlikleri, maddi servetleri kadar manevi değerleri, fikri kıymetleri...
Uçsuz bucaksız bir çölün kalbinde medeniyetin ilk ayak izlerini aramak, simsiyah bir geceden aydınlığa uyanmak....
Giriş Kafkaslar, dünyada çok merak edilen, fakat az bilinen coğrafyalardan biridir. Türkiye’nin doğal hinterlandında olmasının...
Asimilasyon, Fransızca kökenli bir kelime, sözlük anlamı, kendi içinde eritme, özümleme, sindirme, benzeşme, farklı kökenden...
Türklerin tarih sahnesine ilk defa çıktığı en eski ata yurduna ve bilinen en eski yazılı...
Giriş Tıp doktoru, akademisyen, yazar, seçkin bir ilim ve sanat adamı olan Ordinaryüs Prof. Dr....
Bu makale, Doğu Türkistan ve Türklük için şehit düşenlerin aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Giriş Günümüzde...
Giriş Tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Anadolu coğrafyası, Orta Asya’dan akıp...
Giriş Türk dilini Türkiye Türkçesinden, Türk edebiyatını Güney-Batı lehçesi ürünlerinden ibaret sananlar, büyük Türk şairi...
Afganistan, İran platosu, Orta Asya bozkırları ve Himalaya silsilesinin kuzeybatı köşesinin kesiştiği bir geçiş bölgesinde...
Tarihi Türk-İslam Şehri Gazne’nin Fethi’nin 1050 Yılına ithaf edilmiştir. Giriş Türkler’in tarih boyunca yayıldıkları ve...
Giriş Tarihi kaynaklarda II. yüzyıldan itibaren Hun-Türk kavimlerinin Avrupa’nın doğusunda, Ural dağlarının güneyinde göründükleri bilinir....
Giriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran fakat yaşatma ve...
Türk Dünyası Şehitlerine ve Turan YAZGAN’a ithaf edilmiştir. Giriş Soğuk savaş devri “Dış Türkler” yâda...
Giriş   Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası derin tarihi ve kültürel bağlarımız olan Türk Dünyası coğrafyasında yaşanan...
“Ey Türk milleti! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol!” Orhun Abideleri...

Toplam 1 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1